Dogodki Evropske komisije vezani na globalne trgovinske izzive

torek, 23. november 2021

Evropska komisija organizira tri dogodke za deležnike v okviru tematske delovne skupine o globalnih trgovinskih izzivih, ki deluje pod okriljem Sveta za trgovino in tehnologijo  (TTC - Trade and Technology Council) EU - ZDA:
 
Vrsta dogoka Datum  Termin
Dogodek o izzivih, ki jih prinašajo netržne gospodarske politike in prakse 25. november 2021 14.30  do 15.45
Dogodek o izogibanju novim in nepotrebnim oviram v trgovini ali naložbah v zvezi z izdelki in storitvami, ki so povezani z novo nastajajočimi tehnologijami (emerging technologies 29. november 2021 15.00 do 16.00
Dogodek o spodbujanju in zaščiti delavskih pravic in dostojnega dela ter o vprašanjih trgovine in okolja 2. december 2021 16.00 do 17.00

Informacije v zvezi z dogodki v obliki virtualnih sestankov, vključno s povezavo za registracijo, so dostopne na spletni strani Evropske komisije, DG Trgovina.  
 

Informacije o aktivnostih v okviru delovnih skupin Sveta za trgovino in tehnologijo EU - ZDA


Hkrati obveščamo, da je Evropska komisija vzpostavila spletno stran Futurium WG10 platform, na kateri so deležnikom na voljo informacije o aktivnostih v okviru delovnih skupin Sveta za trgovino in tehnologijo EU - ZDA. Za dostop do strani je potrebna registracija v sistem EU Login.

Svet za trgovino in tehnologijo med EU in ZDA je bil vzpostavljen na Vrhu EU - ZDA 15. junija 2021.

V okviru Sveta deluje 10 delovnih skupin, ki se osredotočajo na sodelovanje na področju
(1) tehnoloških standardov,
(2) podnebja in zelenih tehnologij,
(3) zagotavljanja zanesljivih dobavnih verig,
(4) informacijskih in komunikacijskih tehnologij in storitev,
(5) upravljanja podatkov in tehnoloških platform,
(6) izrabe tehnologij za grožnje varnosti ter človekovim pravicam,
(7) nadzora izvoza,
(8) screeninga investicij,
(9) spodbujanja dostopa in rabe digitalnih orodij s strani SMEs in
(10) globalnih trgovinskih izzivov.
 
29. septembra 2021 je v Pittsburghu potekalo prvo zasedanje Sveta za trgovino in tehnologijo na kateri je bila sprejeta Pittsburška izjava.

Na ravni Evropske komisije aktivnosti v okviru Sveta za trgovino in tehnologijo delujejo pod okriljem DG Trgovina. Vendar so v aktivnosti močno vpeti številni DG-ji Evropske komisije.
 
Na ravni Evropske komisije aktivnosti v okviru Sveta za trgovino in tehnologijo delujejo pod okriljem DG Trgovina. Vendar so v aktivnosti močno vpeti številni DG-ji Evropske komisije. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo te aktivnosti horizontalno spremlja in si prizadeva za obveščanje in vključevanje tudi deležnikov iz Slovenije v te aktivnosti. Zato naprošamo, da ministrstvo seznanite z interesom oziroma stališči do tem, ki se obravnavajo v okviru  delovnih skupin TTC.