Dovoljenja za delo in bivanje v ZDA

torek, 28. april 2020


Ena od „logičnih“ posledic koronavirusa pri izvajanju politike predsednika ZDA je bila tudi sprememba vizumske politike ZDA. 22. aprila je predsednik ZDA podpisal izvršilni odlok (executive order), ki za 60 dni ustavlja izdajanje dovoljenj za delo in bivanje v ZDA.

V času med februarjem in marcem 2020 je število izdanih viz že upadlo za 35 %, sedaj pa se je popolnoma ustavilo. Seveda tudi ta zakon vsebuje izjeme, a najbolj bi naj zadeval prosilce za zeleno karto iz naslova dela v ZDA in njihove sorodnike. Ostale kategorije dovoljenj – viz naj bi bile izvzete.

Za boljšo razlago in preglednost omenjenega odloka in drugih potencialnih zakonodaj, ki so v pristojnosti predsednika ZDA, pri SABA predlagamo obisk spletne strani www.whitehouse.gov/presidential-actions, na kateri se lahko potencialni interesenti (prosilci za določena dovoljenja) informirajo o vseh aktivnostih predsednika ZDA.

Za interesente - prosilce - podjetnike iz Slovenije pa je seveda nujno pridobiti informacijo s strani Veleposlaništva ZDA v Ljubljani, spletna stran https://si.usembassy.gov/.

Dodatne informacije:
Jurček Žmauc, predsednik SABA
Slovenian American Business Association
E: jurcek.zmauc@sloaba.com