DURC in javni prispevki za podjetja: nujno je redno preverjanje certificirane elektronske pošte (PEC)

ponedeljek, 20. julij 2020


SDGZ-Slovensko deželno gospodarsko združenje obvešča, da prihajajo v certificirane elektronske nabiralnike PEC nekaterih podjetij sporočila s strani INPS oz. INAIL, v katerih zavoda sporočata, da podjetje nima pogojev za pridobitev potrdila o plačanih davkih in prispevkih (DURC).

Zahtevek oz. obvestilo je vezano na prošnje za nepovratne prispevke, ki so jih podjetja predstavila v prejšnjih mesecih. Kot predvideva zakonodaja, so upravičena do sredstev samo podjetja, za katere javna uprava lahko izda potrdilo DURC. Podjetja morajo torej imeti urejene obveznosti iz naslova plačil davkov in socialnih prispevkov.

Vsa podjetja torej vabimo, da redno odpirajo in prebirajo svojo certificirano elektronsko pošto PEC, da ne pride do zamud ali prekoračitve terminov ter morebitne izgube subvencije.

Več informacij

Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it