Dvokolesa-Začetek protisubvencijskega postopka glede uvoza s poreklom iz Kitajske

sreda, 23. maj 2012
V Uradnem listu EU, seriji C, št. 122 z dne 27.04.2012, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protisubvencijskega postopka glede uvoza kvokoles s poreklom iz Kitajske.

Izdelek v preiskavi zajema dvokolesa in druga podobna kolesa (tudi dostavne tricikle,  a brez enokolesnikov) brez motornega pogona, ki se domnevno uvaža po subvencioniranih cenah, je trenutno uvrščen pod oznako KN 8712 00 30 in ex8712 00 70 s poreklom iz Kitajske.

Roki za sodelovanje:
Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 15 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Vsa stališča in zahtevki morajo biti predloženi v pisni obliki in na način kot določa 5.1.2 točka zgoraj omenjenega obvestila.

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov mojca.plaznik@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.