Efekti epidemije COVID-19 na Kanado v letu 2021

torek, 16. november 2021

Kanadsko gospodarstvo si bo zaradi zmanjšanih omejitev COVID-19 v drugi polovici tega leta in živahnega zunanjega povpraševanja vidno opomoglo ter v letu 2021 doseglo skupno rast v višini 6,1%, v letu 2022 pa nadaljnjo rast v višini 3,8 %. Rast bo med drugim vidna v okrevanju trga dela. Kljub temu bodo ravni proizvodnje ostale pod trendom, osnovni inflacijski pritiski pa bodo omejeni. Po ponovni rasti gospodarstva v letošnjem letu se bo breme javnega dolga leta 2022 stabiliziralo.

OECD priporoča Kanadi, naj državne sheme, ki podpirajo podjetja in gospodinjstva, ki se soočajo z izgubo prihodkov in dohodkov, ostanejo na voljo, dokler je gospodarstvo še v fazi okrevanja. Ko pa bo gospodarstvo ponovno na trdnih temeljih, pa bo morala država razmisliti o srednjeročni fiskalni strategiji za zmanjšanje javnega dolga. 
 

Kanado je prizadela epidemija, vendar se odstotek cepljenega prebivalstva povečuje

Tretji val primerov COVD-19 se je začel marca in dosegel vrhunec sredi aprila. Zadrževalni ukrepi so vključevali odredbo o ostanku doma po celotni provinci Ontario, lokalizirane zapore v Quebecu in strožje omejitve v Britanski Kolumbiji in Alberti. Kljub zadnjemu porastu je pandemija Kanado prizadela manj kot nekatere druge države članice OECD. Poleg tega se je po počasnem začetku močno povečala stopnja cepljenja; do sredine maja je več kot 45 % prebivalstva prejelo vsaj en odmerek cepiva proti COVID-19.
 

Kanadsko gospodarstvo se je izkazalo za odpornejše od pričakovanj

Rast proizvodnje se je relativno dobro izognila vnovičnim izbruhom virusa. Hitrejši tempo cepljenja, pomembne fiskalne spodbude, višje cene izvoza nafte in drugih surovin ter možnosti povečanja povpraševanje, ki izhaja iz ameriškega fiskalnega paketa marca, so faktorji, ki spodbujajo gospodarsko okrevanje. Stopnja varčevanja gospodinjstev je v upadu v primerjavi z visoko ravnjo, ki se je začela v prvih mesecih epidemiološke krize, ko so zlasti gospodinjstva s srednjimi in visokimi dohodki akumulirala prihranke, ki so močno presegli ravni, ki so bile normalne pred krizo. Zniževanje stopnje varčevanja je sorazmerno z večanjem zaupanja in prilagajanjem omejitvam. Glede na raziskavo o poslovnih navadah, ki jo je izvedla Bank of Canada se prav tako viša pozitivno razpoloženje glede poslovanja med prebivalci in poslovnimi subjekti. Okrevanje cen energije pa je v zadnjih mesecih povzročilo povečanje inflacije cen življenjskih potrebščin. 
 

Zvezna vlada se je zavezala k podpori državljanom in podjetjem

Podpora denarni in fiskalni politiki ostaja znatna. Obrestna mera Banke Kanade ostaja 0,25 %. Podobno kot drugod se je v zadnjih mesecih povečala donosnost obveznic na dolgoročne državne vrednostne papirje. Državni proračun zvezne vlade za leto 2021, objavljen aprila, vsebuje zavezo, da bo podpiral gospodinjstva in podjetja. Številne podporne sheme so bile podaljšane, vključno s subvencijo plače v nujnih primerih in kanadskim nadomestilom za okrevanje. Nove podpore prav tako vključujejo dodatno subvencijo za plače ter program zaposlovanja za okrevanje. Državni proračun ocenjuje zvezni fiskalni primanjkljaj na 6,4 % BDP za proračunsko leto 2021–22, kar je raven, ki je skladna z ohranjanjem podpore pandemiji. Ob le skromnem zmanjšanju bremena javnega dolga, ki je predvideno v štirih letih do 2025–2026, bi morala srednjeročna fiskalna strategija po umiritvi pandemije obnoviti predhodno fiskalno stanje.
 

Gospodarska rast je v drugi polovici letošnjega leta pospešena

V drugem četrtletju letošnjega leta se je gospodarska rast upočasnjevala, čemur je sledil dvig z napredovanjem cepljenja in postopno odpravo omejitvenih ukrepov ob popuščanju zadnjega vala pandemije. Poraba potrošnikov se z odpravo omejitev in izboljševanjem razmer na trgu dela povečuje. Izvoz spodbuja dodatno povpraševanje, ki izhaja iz ameriškega fiskalnega paketa. Pričakuje se, da se bo inflacija cen življenjskih potrebščin v kratkem zmanjšala, saj bo učinek povišanja cen energije izginil. Nato se bo z rastjo gospodarstva in zmanjševanjem prostih zmogljivosti postopoma povečevala. V skladu s proračunom zvezne vlade se bo javnofinančni primanjkljaj v letih 2021 in 2022 močno zmanjšal, ko se bodo davčni prihodki opomogli in se bo zmanjšala potreba po podpori gospodinjstvom in podjetjem. V zadnjem četrtletju 2022 se predvideva dvig obrestne mere.

Kljub izboljševanju gospodarskih obetov ostajajo tveganja povišana. Kot drugod je dejavnik tveganja za hitrost gospodarskega okrevanja pojav novih, zelo nalezljivih različic virusa, ki zahtevajo nove omejitve. Po drugi strani pa bi hitrejše zmanjševanje števila primerov in svetlejši obeti na trgu dela lahko prinesli močnejšo rast potrošnje gospodinjstev od pričakovane in hitrejše znižanje stopnje varčevanja. Medtem ko bo ameriški fiskalni sveženj nedvomno povečal povpraševanje po kanadskem izvoznem blagu, je obseg učinka negotov. Ranljivosti na trgu podjetniških obveznic ostajajo zaskrbljujoče. Zaradi nedavne rasti cen stanovanj bo lastništvo stanovanj še vedno manj dosegljivo za številna gospodinjstva, medtem ko bi povečano število hipotekarnih posojil lahko v primeru prihodnjih šokov povečalo ranljivost finančnega trga.

Povzeto po: www.oecd.org/economy/canada-economic-snapshot/ 

Uredil: Simon Pribac
 
Za svetovanje in pomoč pri poslovanju s Kanado se lahko obrnete na predstavnike Kanadsko slovenske gospodarske zbornice:

Sonya Rosenwirth, izvršna direktorica, e-mail: sonya@canslo.com telefon: 001 905 847 8566
Simon Pribac, predstavnik CSCC v Sloveniji, e-mail: simon.pribac@gmail.com telefon: 064 187 110