EIT Food Government Executive Academy 2021

sreda, 10. marec 2021

V organizaciji EIT Food, največje evropske pobude, ki podpira inovacije v agroživilskem sektorju v okviru Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT), bo med junijem in novembrom 2021 potekala EIT Food Government Executive Academy. Letos bo akademija potekala preko spleta.

EIT Food GEA je svetovalni program in program za krepitev zmogljivosti, ki ponuja:
  • vpogled v predpise in izzive, povezane z inovacijami živilskega sistema
  • priložnost za izmenjavo najboljših praks, ki prispevajo k izboljšavam strategij pametne specializacije na področju raziskav in inovacij (RIS3) in spodbujajo prihodnji razvoj operativnih programov, ki temeljijo na strukturnih in investicijskih skladih EU, ter
  • možnost za mreženje s predstavniki javnih univerz, javnih raziskovalnih inštitutov ter strokovnjaki iz industrije, akademskega sveta in evropskih institucij, ki delujejo na področju agroživilskih inovacij.

Prijave so mogoče do 23. aprila 2021. Udeležba je brezplačna. 

Dodatne informacije:
Piotr Nawrocki
EIT Food Government Executive Academy
Faculty of Management, University of Warsaw
E: PNawrocki@wz.uw.edu.pl