EIT Food Seedbed 2021

četrtek, 11. februar 2021

EIT Food Seedbed je program, ki podpira ambiciozne podjetnike, podjetniške akademike in novo ustanovljena podjetja, ki naslavljajo eno od fokusnih področij EIT Food:
 
  • trajnostno kmetijstvo
  • trajnostno ribogojstvo
  • alternativne beljakovine
  • digitalna sledljivost
  • krožni prehranski sistemi
  • ciljna prehrana.

Kandidati morajo ob prijavi predstaviti inovativno idejo, ki bi lahko imela pomemben vpliv na katerokoli področje živilskega sektorja (proizvodnjo, dostavo, porabo, recikliranje hrane). Sodelujejo lahko tudi z rešitvami, ki se nanašajo na prehranski sistem, stroje in opremo za kmetijstvo in proizvodnjo hrane, logistiko, embalažo, rešitve IKT, zmanjševanje živilskih odpadkov, poslovne storitve ali socialne inovacije.

K sodelovanju so vabljena zlasti zagonska podjetja v zgodnji fazi, katerih poslovne ideje so povezane z njihovimi tehnološkimi raziskavami, za njihov nadaljnji razvoj pa potrebujejo poslovne veščine in stike s potencialnimi kupci v različnih evropskih državah. Izbrani kandidati bodo pridobili strokovno podporo (usposabljanje in mentorstvo) in finančno podporo (do 8.000 EUR).

Program bo potekal v angleškem jeziku v petih evropskih vozliščih: na Poljskem, Severnem Irskem, v Nemčiji, Španiji in na Danskem. Sodelovanje v programu je brezplačno.

Program EIT Food Seedbed izvaja EIT Food, konzorcij, ki vključuje evropska podjetja, raziskovalne inštitute in univerze, in je organiziran v okviru Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT). EIT Food je največja evropska pobuda, ki podpira inovacije v kmetijsko-živilskem sektorju, njihove programe pa sofinancira Evropska unija kot del programa Obzorje Evropa.

Rok za prijavo: 10. april 2021.

Podrobnosti o programu:
 
Dodatne informacije:
dr. Olha Pelekh
Hub manager, EIT Food Seedbed Warsaw Hub, Faculty of Management, University of Warsaw
E: opelekh@wz.uw.edu.pl