ELAN Network: Vabilo k sodelovanju v javnem posvetu

torek, 08. december 2015

European and Latin American Technology based Business Network (ELAN Network) si prizadeva za povečanje in diverzifikacijo gospodarske prisotnosti EU v Latinski Ameriki ter za ustvarjanje poslovnih priložnosti, ki temeljijo na znanju in inovativni tehnologiji.

 

S tem namenom je organizacija ELAN Network odprla javni posvet, katerega cilj je boljše razumevanje potreb evropskih gospodarskih subjektov na področju inovacijskega sodelovanja z državami Latinske Amerike.

 

K sodelovanju v posvetu so vljudno vabljena mala in srednje velika podjetja, raziskovalno-tehnološke organizacije, javne ustanove in drugi. Sodelovanje v posvetu bo pripomoglo k oblikovanju evropske politike in boljših mehanizmov podpore za internacionalizacijo inovacijskih dejavnosti na področjih:

  • obnovljivih virov energije
  • biotehnologije ter bioekonomije
  • okoljske tehnologije
  • zdravja
  • informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT)
  • nanotehnologije
  • novih materialov.

 

Sodelovanje v javnem posvetu.

 

Dodatne informacije: ELAN Network, e-mail: survey@elannetwork.org.