Električna vozila – obvezna registracija uvoza iz Kitajske

sreda, 06. marec 2024
V Uradnem listu EU, seriji L, z dne 6. 3. 2024 je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2024/785 o uvedbi obvezne registracije uvoza novih akumulatorskih električnih vozil, konstruiranih za prevoz oseb, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

Evropska komisija je 3. oktobra 2023 začela protisubvencijsko preiskavo na uvoz električnih vozil s poreklom iz Kitajske.

Predmet preiskave so nova akumulatorska električna vozila, konstruirana predvsem za prevoz največ devetih oseb, vključno z voznikom, ki jih poganja en ali več električnih motorjev. Motorna kolesa so izključena iz preiskave. Izdelek se trenutno uvršča pod oznako KN 8703 80 10.

Obvezna registracija uvoza se lahko uvede v skladu s členom 24(5) osnovne Uredbe (EU) 2016/1037, ki določa pravila glede uvedbe proti-subvencijske (izravnalne) dajatve. Če bodo rezultati preiskave privedli do uvedbe izravnalnih dajatev ter bodo izpolnjeni potrebni pogoji v skladu s členom 16(4) osnovne Uredbe (EU) 2016/1037, bi se dokončna izravnalna dajatev lahko obračunala retroaktivno, od začetka veljavnosti izvedbene uredbe o obvezni registraciji.

Vse zainteresirane strani so pozvane, da pri Evropski komisiji pisno izrazijo svoja stališča, predložijo ustrezne dokaze ali zahtevajo zaslišanje v 21 dneh od datuma objave izvedbene uredbe.


Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, na elektronski naslov gp.mgts@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve na ravni EU glede uvedbe proti-subvencijske (izravnalne) dajatve.
 
Dodatne informacije o zadevnem primeru, so dostopne na strani DG Trgovina - case AS689.