Električna vozila – uvedba začasne proti-subvencijske dajatve na uvoz iz Kitajske

četrtek, 04. julij 2024


V Uradnem listu EU, seriji L, 4. 7. 2024 je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2024/1866 o uvedbi začasne izravnalne dajatve na uvoz novih akumulatorskih električnih vozil, konstruiranih za prevoz oseb, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

Začasna proti-subvencijska (izravnalna) dajatev velja na uvoz novih akumulatorskih električnih vozil, konstruiranih predvsem za prevoz največ devetih oseb, vključno z voznikom, razen vozil kategorij L6 in L7 v skladu z Uredbo (EU) št. 168/2013 in motornih koles, ki jih poganja (ne glede na število koles, ki se premikajo) izključno eden ali več elektromotorjev, vključno s tistimi s podaljševalnikom dosega z notranjim zgorevanjem (pomožna pogonska enota), ki se trenutno uvrščajo pod oznako KN ex 8703 80 10 (oznaka TARIC 8703 80 10 10).

Začasna proti-subvencijska dajatev znaša med 17,4% in 37,6%, odvisno od kitajskega proizvajalca izvoznika. Za Skupino BYD znaša 17,4%, Skupino Geely 19,9%, Skupino Saic 37,6%, za druge sodelujoče proizvajalce izvoznike (ti so našteti v prilogi izvedbene uredbe) 20,8% ter za vse druge kitajske proizvajalce izvoznike 37,6%.

Začasna proti-subvencijska dajatev začne veljati 5. 7. 2024 in velja štiri mesece

Rok za uvedbo dokončne proti-subvencijske dajatve je 2. 11. 2024.

Zainteresirane strani lahko Evropski komisiji predložijo pisne pripombe k tej uredbi v 15 koledarskih dneh od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Zainteresirane strani, ki želijo zahtevati zaslišanje pred Komisijo, to storijo v 5 koledarskih dneh od datuma začetka.

Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da stališča posredujejo tudi Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, na elektronski naslov gp.mgts@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Ta bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije do zadevne proti-subvencijske dajatve.

Dodatne informacije o primeru, so dostopne na strani Evropske komisije, DG Trgovina – case AS689