Enostranska uveljavitev določb DCFTA med EU in Ukrajino o znižanju oz. ukinitvi carinskih dajatev pri uvozu blaga po poreklu iz Ukrajine v EU

torek, 25. marec 2014

Evropska komisija je Svetu in Evropskemu parlamentu predložila predlog uredbe o znižanju oziroma odpravi carinskih dajatev za blago po poreklu iz Ukrajine. Uredba predvideva enostransko znižanje oziroma ukinitev carinskih dajatev pri uvozu blaga po poreklu iz Ukrajine v EU, v skladu s trgovinskimi določbami sporazuma o pridružitvi med EU in Ukrajino, ki bi moral biti podpisan na Vrhu EU – države Vzhodnega partnerstva konec novembra 2013.

Določbe uredbe predvidevajo:

- za industrijske proizvode: za 94,7% ukrajinskega izvoza industrijskih proizvodov takojšnjo ukinitev  carinskih dajatev;  za določene občutljive proizvode bodo carinske dajatve znižane (v višini 1/3 ali 1/5 veljavne carinske dajatve ali ukinjene v okviru tarifne kvote, kot je določeno v zadnjem stolpcu tabele v prilogi I);

- za kmetijske proizvode: za 82,2%  ukrajinskega izvoza kmetijskih proizvodov takojšnjo ukinitev carinskih dajatev; za preostale kmetijske proizvode je predvidena delna liberalizacija (predvsem v obliki brezcarinskih tarifnih kvot)

- za predelane kmetijske proizvode:  za 82,2%  ukrajinskega izvoza predelanih kmetijskih proizvodov takojšnjo ukinitev carinskih dajatev; za preostale predelane kmetijske proizvode je predvidena delna liberalizacija (predvsem v obliki brezcarinskih tarifnih kvot).

 

Predvideno je, da naj bi bila uredba uveljavljena v mesecu maju ter naj bi veljala do 1. novembra 2014. Evropska komisija predvideva, da naj bi do takrat prišlo do podpisa in začasne uveljavitve trgovinskih določb sporazuma o pridružitvi med EU in Ukrajino.

 

Povezava do besedila predloga uredbe:

Besedilo uredbe

Priloge