Enotna vstopna točka za poročanje o trgovinskih ovirah na tretjih trgih

torek, 01. december 2020
Evropska komisija je uvedla nov pritožbeni sistem – Enotno vstopno točko (Single Entry Point) za poročanje o ovirah za dostop na trge izven EU ter o kršitvah zavez glede trgovine in trajnostnega razvoja v okviru trgovinskih sporazumov EU (npr. spoštovanje pravic delavcev, zaščite okolja,…) ter v okviru splošne sheme preferencialov (GSP).

Nov spletni pritožbeni sistem je eden izmed instrumentov Evropske komisije glede okrepljenega izvrševanja in izvajanja trgovinske politike in trgovinskih sporazumov EU.
Nova vstopna točka bo pomagala vsem deležnikom, da bodo lahko vložili pritožbe neposredno na Evropsko komisijo (DG Trade).   

Pritožbeni postopek je odprt za države članice, posamezna EU podjetja, poslovna / trgovinska združenja, organizacije civilne družbe,…

Obrazci za pritožbe so zainteresiranim stranem dostopni na portalu  Access2Markets, kjer v zavihku Kontakt, v polju »Vrsta zahtevka«, izberejo vrsto pritožbe (»Market Access« - Pritožba glede dostopa na trg ali »Trade and Sustainable Development/General Scheme of preferences complaint form« - Pritožba glede trgovine in trajnostnega razvoja ter GSP).

Pritožniki bodo morali predložiti podroben opis zadevne ovire z zadostnimi dokazi in navesti vse ukrepe, ki so bili že sprejeti za njegovo obravnavo. V zvezi z vprašanji dostopa na trg bo moral pritožnik opisati blago ali storitev na katero se nanaša ovira, pravno podlago, potencialni gospodarski vpliv domnevne ovire,… Za vprašanja trgovine in trajnostnega razvoja pa podrobnosti o vplivu in resnosti domnevne kršitve. Pritožbe v zvezi z vprašanji dostopa na trg bodo sprejemljive le, če bo pritožba utemeljena in pritožniki lahko dokažejo, da jih ovira neposredno zadeva. Podrobnosti glede zahtevanih podatkov so navedene v obrazcih ter v smernicah Evropske komisije (dokument je dosegljiv v angleščini na spletni povezavi:  https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/november/tradoc_159074.pdf)

V kolikor bo Evropska komisija presodila, da je pritožba utemeljena, bo uporabila različne poti s tretjo državo, da se bo konkretna ovira odpravila.

Ukrepi EU za odpravljanje ovir v tretjih državah EU, s katerimi se soočajo evropska podjetja, so bili do sedaj uspešni, saj je Evropska komisija z odpravljenimi ovirami med leti 2014 in 2018, ustvarila 8 milijard EUR dodatnega izvoza.

Pred oddajo pritožbe se zainteresirane strani lahko povežejo neposredno z Evropsko komisijo (prenotification), svojim gospodarskim interesnim združenjem, ali se za več informacij obrnejo na predstavnike v državi članici. 

Glede ovir pri dostopu na trge tretjih držav, trgovine in trajnostnega razvoja, splošnega sistema preferencialov, sodelujemo na ravni EU v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorata za notranji trg, Sektorja za trgovinsko politiko (el. naslov: gp.mgrt@gov.si).

Več informacij glede izvrševanja in izvajanja skupne trgovinske politike EU pa je na voljo v angleščini na sledeči povezavi: https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/chief-trade-enforcement-officer/, kjer je na voljo tudi kratka video predstavitev o enotni vstopni točki (Single Entry Point).