Eritritol – začetek proti-dampinškega postopka na uvoz iz Kitajske

torek, 21. november 2023
V Uradnem listu EU C dne 21. 11. 2023 (C/2023/1020) je bilo objavljeno obvestilo o začetku proti-dampinškega postopka na uvoz eritritola s poreklom iz Kitajske.

Izdelek v tej preiskavi je eritritol, ki je sladilo iz sladkornega alkohola (poliglikola) s štirimi ogljiki in se pridobiva iz sladkorja ali glukoze, v čisti obliki ali v mešanicah, ki vsebujejo manj kot 10 mas. % drugih proizvodov. Registrska številka Službe za izvlečke o kemikalijah (CAS) za eritritol je 149-32-6.

Izdelek se trenutno uvršča pod oznaki KN ex 2905 49 00 za eritritol v čisti obliki in oznaki KN ex 2106 90 92 in ex 2106 90 98 za mešane proizvode (oznake TARIC 2905 49 00 15, 2106 90 92 65 in 2106 90 98 15).

Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uvozniki, uporabniki in njihova reprezentativna združenja in druge zainteresirane strani, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave.

Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgts@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve glede uvedbe protidampinške dajatve.
 
Dodatne informacije o zadevnem primeru, vključno z vprašalniki za zainteresirane strani, so dostopni na tej strani AD699.