ESA Junior Professional Programme

četrtek, 18. november 2021

ESA (European Space Agency) je objavila program ESA Junior Professional Programme, ki je namenjen mladim zaposlenim z zaključenim magisterijem in 2 – 3 letnimi delovnimi izkušnjami. Gre za 3 letno zaposlitev. 

Več informacij je na razpolago na:

www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Coming_soon_the_all-new_ESA_Junior_Professional_Programme in
www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Junior_Professional_Programme

Povezava do možnosti zaposlitev na ESA: jobs.esa.int