EU in Mehika dosegli nov sporazum o trgovini

sreda, 16. maj 2018

Evropska unija in Mehika sta v okviru širšega posodobljenega globalnega sporazuma med EU in Mehiko 21. aprila 2018 dosegli nov sporazum o trgovini. Praktično vsa blagovna menjava med EU in Mehiko bo zdaj potekala brez carin, tudi v kmetijskem sektorju.

Poenostavitev carinskih postopkov bo nadalje koristila industriji EU, na primer v sektorju zdravil, strojev in prevozne opreme. Sporazum določa tudi postopna pravila o trajnostnem razvoju. EU in Mehika sta se med drugim zavezali, da bosta učinkovito izvajali svoje obveznosti iz Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah. Obenem bo to prvi trgovinski sporazum EU, ki bo vključeval boj proti korupciji v zasebnem in javnem sektorju.

Več informacij:
Evropska komisija - Sporočilo za medije (ang)