EU in Mehika začeli s pogajanji za modernizacijo obstoječega Globalnega sporazuma

sreda, 08. junij 2016
Med EU in Mehiko že obstaja t.i. Globalni sporazum, ki vsebuje tudi določbe o prosti trgovini. Zaradi razvoja globalne trgovine sta tako EU kot Mehika želeli poglobiti svoje trgovinske odnose in dodatno liberalizirati medsebojno trgovanje. Modernizacija obstoječega sporazuma naj bi tako dodatno izboljšala dostop na trg za blago, storitve in investicije, tudi z vidika javnih naročil, razvila visoko stopnjo zaščite investicij in intelektualnih pravil, pripomogla k večji ekonomski povezanosti, zmanjšala nepotrebne tarifne ovire, spodbudila dialog in sodelovanje tudi na področju regulatornih vprašanj (med drugim sanitarne in fitosanitarne zadeve, standardi, tehnična zakonodaja, postopki ocenjevanja skladnosti itd) ter prispevala k promociji trajnostnega razvoja v povezavi s trgovino.

V imenu EU in držav članic EU se bo z Mehiško stranjo pogajala Evropska komisija. Slovenija bo lahko v pogajanjih posredovala svoje ofenzivne in defenzivne interese, zato pozivamo zainteresirana podjetja in ostale deležnike, da nam na naslov: gp.mgrt@gov.si posredujejo morebitne ovire s katerimi se soočajo pri poslovanju z Mehiko, interese za dodatno sodelovanje, ki trenutno ni možno ali razloge proti dodatni liberalizaciji s konkretno utemeljitvijo.