EU je okrepila sodelovanje z Azerbajdžanom na področju energije iz obnovljivih virov

torek, 12. marec 2024

 
Podpisan je memorandum o sodelovanju na področju vetrne energije med azerbajdžansko agencijo za obnovljive vire energije in evropskim industrijskim združenjem WindEurope. Evropska podjetja s področja obnovljivih virov energije bodo po razlagi Evropske komisije omogočila izkoriščanje vetrne energije v Azerbajdžanu.
 
Drugo ministrsko srečanje Svetovalnega sveta EU-Azerbajdžan za zeleno energijo je potekalo v Bakuju, sopredsedovala pa mu je komisarka za energijo Kadri Simson. Srečanje je bilo pomemben trenutek za krepitev partnerstva na področju obnovljivih virov energije, ki je v splošne evropske odnose na področju energetike prineslo novo razsežnost.  
 
Ministrsko srečanje Svetovalnega sveta SGC je ponovno potrdilo pomembno vlogo SGC kot zanesljivega prenosnega sistema, ki zagotavlja stabilno in konkurenčno oskrbo z energijo iz Azerbajdžanske republike, ter že tretje leto zapored priznalo njegovo uspešno delovanje. Azerbajdžan je leta 2023 iz Azerbajdžana v EU izvozil približno 12 milijard kubičnih metrov zemeljskega plina, kar pomeni več kot 45-odstotno povečanje od leta 2021. Azerbajdžan je leta 2023 izvozil približno 23,9 milijarde kubičnih metrov zemeljskega plina na trge EU, turške, gruzijske in srbske trge.
 
Udeleženci so razpravljali o tekočih prizadevanjih za razvoj ustrezne infrastrukture in plinskih polj za nadaljnje povečanje dobave plina iz Azerbajdžana v Evropsko unijo. Omenjena je bila pobuda Solidarnostni obroč ter povezovalni daljnovod med Bolgarijo in Srbijo. Udeleženci so spodbujali popolno uporabo obstoječih prenosnih sistemov, kot je plinovod Trans Balkan, in dokončanje tekočih projektov, ki bodo dodatno povečali diverzifikacijo oskrbe na integriranem evropskem trgu.
 
Na srečanju je bila poudarjena tudi vloga SGC pri energetskem prehodu in pomen sprejetja potrebnih ukrepov za ublažitev in zmanjšanje emisij metana v skladu z domačimi in mednarodnimi pobudami in standardi, kot sta Globalna zaveza za metan in Partnerstvo za metan nafte in plina 2.0.
 
Za učinkovito izvajanje memoranduma o soglasju sta se sopredsednika dogovorila o več korakih in prednostnih nalogah za usmerjanje sodelovanja v prihodnjem obdobju.
 
Na srečanju je bila obljubljena močna volja za ohranjanje učinkovitega dialoga in tesnega sodelovanja pri reševanju vprašanj energetske varnosti in podnebnih sprememb.
 
Da bi temu partnerstvu zagotovila močno razsežnost energije iz obnovljivih virov, si je Komisija zlasti prizadevala za olajšanje memoranduma o soglasju o sodelovanju na področju vetrne energije med Agencijo za obnovljivo energijo Azeri in evropskim industrijskim združenjem WindEurope. Komisarka je bila priča podpisu memoranduma o soglasju, ki bo evropskim podjetjem za energijo iz obnovljivih virov utrl pot, da izkoristijo ogromen potencial azerbajdžanske vetrne energije, da bi pospešili prehod na čisto energijo v regiji in potencialno ustvarili novo oskrbo z energijo iz obnovljivih virov za Evropo.  
 
 
 
Pripravil:
 
Boštjan Šinkovec
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
 
 

Preberite tudi:


Globalni trendi na področju zelenih tehnologij in trajnostnega razvoja

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini