Evropska komisija je predstavila evropski program znanj in spretnosti

četrtek, 16. julij 2020


Komisija je predstavila evropski program znanj in spretnosti za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost. V njem so določeni cilji v zvezi z izboljšanjem obstoječih znanj in spretnosti in usposabljanjem v novih znanjih in spretnostih, ki naj bi se dosegli v naslednjih petih letih. Dvanajst ukrepov programa se osredotoča na znanja in spretnosti za delovna mesta in vključuje partnerstva z državami članicami, podjetji in socialnimi partnerji.
 


Pripravila:
mag. Maja Ferlinc
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: maja.ferlinc@sbra.be