Evropska komisija je predstavila nov akcijski načrt za carinsko unijo

sreda, 21. oktober 2020

Evropska komisija je predstavila nov akcijski načrt za carinsko unijo, ki vključuje več pobud na področjih, kot so obvladovanje tveganja, upravljanje e-trgovanja, spodbujanje skladnosti s predpisi in enotno delovanje carinskih organov.

Akcijski načrt

Pripravila:
mag. Maja Ferlinc
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: maja.ferlinc@sbra.be