Evropska komisija je predstavila urad za umetno inteligenco

petek, 07. junij 2024


Evropska komisija je predstavila urad za umetno inteligenco, katerega cilj je omogočiti prihodnji razvoj, uvajanje in uporabo umetne inteligence na način, ki spodbuja družbene in gospodarske koristi ter inovacije, hkrati pa blaži tveganja. Urad naj bi imel ključno vlogo pri izvajanju akta o umetni inteligenci, zlasti v zvezi z modeli umetne inteligence za splošne namene.

EU želi zagotoviti, da bo umetna inteligenca varna in zaupanja vredna. V ta namen je Akt o umetni inteligenci prvi celovit pravni okvir o umetni inteligenci na svetu, ki zagotavlja zdravje, varnost in temeljne pravice ljudi ter zagotavlja pravno varnost podjetjem v 27 državah članicah.

Urad za umetno inteligenco je edinstveno opremljen za podporo pri obravnavi umetne inteligence v EU. Imel bo ključno vlogo pri izvajanju Akta o umetni inteligenci, saj bo podpiral upravne organe v državah članicah pri izvajanju njihovih nalog. Uresničeval bo pravila za splošno namenske modele umetne inteligence. To je podprto s pooblastili, ki jih ima Komisija na podlagi akta o umetni inteligenci, vključno z možnostjo, da izvaja ocene modelov umetne inteligence za splošne namene, od ponudnikov modelov zahteva informacije in ukrepe ter uporablja sankcije. Urad za umetno inteligenco spodbuja tudi inovativen ekosistem zaupanja vredne umetne inteligence, da bi izkoristili družbene in gospodarske koristi. Zagotovil bo strateški, skladen in učinkovit evropski pristop k UI na mednarodni ravni ter tako postal svetovna referenčna točka.

Urad za umetno inteligenco sodeluje z državami članicami in širšo strokovno skupnostjo prek namenskih forumov in strokovnih skupin, da bi se odločitve sprejemale na podlagi dobrih informacij. Te združujejo znanje znanstvene skupnosti, industrije, miselnih skupin, civilne družbe in odprtokodnega ekosistema ter zagotavljajo upoštevanje njihovih stališč in strokovnega znanja. Urad za umetno inteligenco, ki temelji na celovitem vpogledu v ekosistem umetne inteligence, vključno z napredkom na področju zmogljivosti, uporabe in drugih trendov, spodbuja temeljito razumevanje morebitnih koristi in tveganj.
 

GenAI4EU

Komisija je januarja 2024 začela izvajati sveženj inovacij na področju umetne inteligence za podporo zagonskim podjetjem in MSP pri razvoju zaupanja vredne umetne inteligence, ki je skladna z vrednotami in pravili EU. Tako pobuda „GenAI4EU“ kot urad za umetno inteligenco sta bila del tega svežnja. Skupaj bosta prispevala k razvoju novih primerov uporabe in nastajajočih aplikacij v 14 evropskih industrijskih ekosistemih in javnem sektorju. Področja uporabe vključujejo robotiko, zdravje, biotehnologijo, proizvodnjo, mobilnost, podnebje in virtualne svetove.

Več: Spletna stran z informacijami o uradu

Pripravil:

Boštjan Šinkovec
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
e-naslov: bostjan.sinkovec@sbra.be