Evropska komisija je sprejela akcijski načrt za reševanje pomanjkanja delovne sile in spretnosti

torek, 26. marec 2024
 

Vedno večje pomanjkanje delovne sile ter znanj in spretnosti v državah članicah EU


Evropska komisija je v akcijskem načrtu za reševanje pomanjkanja delovne sile in spretnosti opredelila 42 deficitarnih poklicev z nekaterimi razlikami med državami članicami. Določila je ukrepe na petih področjih, ki jih je treba izvesti na ravni EU, nacionalni ravni in ravni socialnih partnerjev: Podpiranje aktivacije premalo zastopanih oseb na trgu dela; Zagotavljanje podpore za razvoj spretnosti, usposabljanje in izobraževanje; Izboljšanje delovnih pogojev v nekaterih sektorjih; Izboljšanje pravične mobilnosti znotraj EU za delavce in učence; Privabljanje talentov iz držav zunaj EU.

Že skoraj desetletje se v vseh državah članicah povečuje pomanjkanje delovne sile ter znanj in spretnosti. To pomanjkanje je posledica demografskih sprememb, povpraševanja po novih znanjih in spretnostih, povezanih s tehnološkim razvojem in dvojnim prehodom, prizadevanj za nadaljnji razvoj lastnih industrijskih sektorjev, obrambnih in varnostnih potreb ter izzivov, povezanih z delovnimi pogoji v nekaterih sektorjih in na nekaterih lokacijah. Komisija je opredelila 42 "deficitarnih" poklicev, pri čemer so med državami članicami določene razlike.

Akcijski načrt je tudi ključni rezultat evropskega leta spretnosti. Temelji na številnih ukrepih politike in financiranja, ki se že izvajajo na ravni EU, kot so pakt za spretnosti - v okviru katerega se je doslej usposabljalo 3,5 milijona delavcev -, cilji na področju zaposlovanja in spretnosti za leto 2030, potrjeni na socialnem vrhu v Portu, direktivi o ustreznih minimalnih plačah in o delovnih platformah ter 65 milijard EUR sredstev EU, ki so na voljo za naložbe v spretnosti.

Ta akcijski načrt je nadaljevanje srečanja socialnih partnerjev v Val Duchessu januarja 2024 in je bil pripravljen v posvetovanju z evropskimi socialnimi partnerji, katerih vloga je ključna za izvajanje rešitev za reševanje teh izzivov.

Načrt določa ukrepe na petih področjih, ki jih je treba hitro izvesti na ravni EU, nacionalni ravni in ravni socialnih partnerjev:
 
  • podpora vključevanju premalo zastopanih oseb na trg dela,
  • zagotavljanje podpore za razvoj spretnosti, usposabljanja in izobraževanja,
  • izboljšanje delovnih pogojev v nekaterih sektorjih,
  • izboljšanje pravične mobilnosti delavcev in učencev znotraj EU in
  • privabljanje nadarjenih iz držav zunaj EU.

Reševanje pomanjkanja delovne sile ter znanj in spretnosti je ključnega pomena za spodbujanje trajnostne gospodarske rasti v EU, izkoriščanje priložnosti zelenega in digitalnega prehoda, spodbujanje ustvarjanja kakovostnih delovnih mest, povečanje naše gospodarske in socialne odpornosti na geopolitične spremembe ter zagotavljanje zadostnih sredstev za politike zaposlovanja in socialne politike v EU.

Komisija bo spremljala napredek pri izvajanju tega akcijskega načrta v okviru evropskega semestra. Poleg tega bo Komisija države članice v Odboru za zaposlovanje in Odboru za socialno zaščito pozvala k rednim tristranskim izmenjavam o tem vprašanju, pri katerih bodo sodelovali evropski in nacionalni socialni partnerji.

Več: Sporočilo s povezavo na načrt


Pripravil:
 
Boštjan Šinkovec
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
 
 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini