Evropska komisija Poljsko poziva k spoštovanju direktive o kakovosti zraka

ponedeljek, 03. oktober 2022
 

Evropska komisija je začela drugo fazo postopka za ugotavljanje kršitev Poljske, da bi državo spodbudila k izboljšanju kakovosti zraka


Evropska komisija (EK) je Poljsko pozvala, naj odstrani ovire, ki organizacijam in posameznikom preprečujejo, da bi dosegli pravičnost v zvezi z načrti za kakovost zraka v skladu z direktivo EU o kakovosti zraka.

"Popolno izvajanje direktive o kakovosti zunanjega zraka je ključno za učinkovito zaščito zdravja ljudi in varovanje naravnega okolja," je EK zapisala v uradnem sporočilu.

"Ko so mejne vrednosti, določene z zakonodajo EU, presežene, direktiva od držav članic zahteva, da sprejmejo načrte za kakovost zraka in določijo ustrezne ukrepe za čim krajša obdobja preseganja. Poljska ni zagotovila, da bi okoljevarstvene organizacije ali fizične ali pravne osebe lahko vložile tožbo pred nacionalnimi sodišči zoper neobstoj ali nezadostnost načrtov za kakovost zraka."

EK je postopek proti Poljski v tem primeru sprožila maja 2020.

"Okoljske organizacije ter fizične ali pravne osebe na Poljskem še vedno ne smejo izpodbijati vsebine načrta za kakovost zraka in od javnih organov zahtevati, da pripravijo načrte za kakovost zraka, kot to zahteva Direktiva," je v pismu zapisala EK.

Komisija se je odločila, da bo Poljski izdala obrazloženo mnenje, ki ima zdaj dva meseca časa, da odgovori in sprejme zahtevane ukrepe. Če tega ne stori, lahko EK zadevo predloži Sodišču Evropske unije.


Pripravilo:

Društvo in poslovni klub Triglav - Rysy
e-mail: info@triglav-rysy.si

 

Preberite tudi:


Globalni trendi na področju obnovljivih virov energije

Storitve slovenskih poslovnih klubov