Evropska komisija prek Službe za skrbni pregled v kontekstu sankcij EU podpira MSP, ki želijo trgovati z Iranom

torek, 25. maj 2021

Evropska unija je od začetka izvajanja Skupnega celovitega akcijskega načrta (JCPoA) leta 2016 odpravila večino svojih gospodarskih in finančnih omejevalnih ukrepov (sankcij) proti Iranu, zato so trenutno med Evropsko unijo in Iranom dovoljene skoraj vse trgovinske dejavnosti.

Še vedno veljavne sankcije se nanašajo na prepoved trgovine z orožjem (omejitve izvoza orožja, raketnih tehnologij, jedrskega prenosa in dejavnosti, grafita, nekaterih surovih kovin in posebnih vrst programske opreme) ter na resne kršitve človekovih pravic (omejitve trgovanja z nekaterimi posamezniki in prepoved izvoza opreme, ki se lahko uporablja za notranjo represijo ali spremljanje in prestrezanje komunikacij).

EU se zavzema za čim bolj ciljno usmerjene omejitve, ki bi zmanjšale nenamerne posledice za zakonite gospodarske dejavnosti. Evropska komisija si prizadeva spodbuditi zakonito trgovino z Iranom s podpiranjem podjetij pri opravljanju poslovnih dejavnosti v skladu s sankcijami EU.

Služba za skrbni pregled v kontekstu sankcij EU, namenjena pomoči malim in srednje velikim podjetjem iz EU pri poslovanju v Iranu (Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions for EU SMEs dealing with Iran) je pomembno podporno orodje, ki ga nudi Komisija za spodbujanje malih in srednjih podjetij, pripravljenih sodelovati z Iranom. Omogoča jim, da to storijo v celoti v skladu z zakonodajo EU in v okviru JCPoA, tako da jim zagotovi brezplačne preglede potrebne skrbnosti za določene poslovne projekte v Iranu. Poročila o skrbni presoji, ki iz njih izhajajo, EU-MSP omogočajo, da znatno znižajo svoje transakcijske stroške z odpravljanjem tveganj, hkrati pa delujejo kot zagotovilo finančnim institucijam z utemeljenimi razlogi za olajšanje transakcij.

Uporabnikom nudi brezplačne storitve, kot so svetovanje, informiranje, organizacija spletnih seminarjev, poleg tega pa sodeluje s številnimi partnerskimi organizacijami, ki podjetjem pomagajo tudi na drugih področjih.

Predstavitev:
 
Dodatne informacije:
Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions for EU SMEs dealing with Iran
E: info@sanctions-helpdesk.eu