Evropski načrt za postopno odpravljanje zajezitvenih ukrepov zaradi izbruha koronavirusa

torek, 21. april 2020


Evropska komisija je predstavila evropski načrt za postopno odpravljanje zajezitvenih ukrepov zaradi izbruha koronavirusa. Državam članicam priporoča, da bi ukrepi morali biti postopni, splošne ukrepe bi morali postopno nadomestiti ciljno usmerjeni ukrepi, nadzor na notranjih mejah bi bilo treba odpraviti usklajeno, ponovni zagon gospodarske aktivnosti bi bilo treba uvesti postopno, postopno bi bilo treba dopustiti zbiranje ljudi.

Ob postopni odpravi zajezitvenih ukrepov je treba hkrati strateško načrtovati okrevanje za oživitev gospodarstva in povratek k trajnostni rasti.
Glede zbiranja ljudi Evropska komisija v načrtu navaja, da je treba upoštevati posebnosti različnih kategorij dejavnosti, kot so šole in univerze, komercialna dejavnost (prodaja na drobno), družabne dejavnosti (restavracije, kavarne), množične prireditve.

Strateško načrtovanje okrevanja za oživitev gospodarstva in povratek k trajnostni rasti po razlagi Evropske komisije vključuje omogočanje dvojnega prehoda na bolj zeleno in digitalno družbo ter učenje na podlagi vseh spoznanj iz sedanje krize za pripravljenost in odpornost EU.

Komisija obljublja, da bo pripravila načrt za okrevanje, ki bo temeljil na prenovljenem predlogu naslednjega dolgoročnega proračuna EU (večletnega finančnega okvira) in posodobljenem delovnem programu Komisije za leto 2020.

Več informacij o načrtu

Pripravila:
mag. Maja Ferlinc
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: maja.ferlinc@sbra.be