Evropski register insolventnosti za brezplačno preverjanje tujih poslovnih partnerjev

sreda, 16. julij 2014

Evropska komisija je prejšnji teden vzpostavila tako imenovani Evropski register insolventnosti, ki povezuje nacionalne registre insolventnosti sedmih držav članic EU - Češko, Nemčijo, Estonijo, Nizozemsko, Avstrijo, Romunijo in Slovenijo, s čimer omogoča enostaven in pregleden način preverjanja in spremljanja primerov plačilne nesposobnosti v različnih evropskih državah.

 

Gre za pilotni projekt, ki omogoča enostavno in pregledno preverjanje in spremljanje primerov plačilne nesposobnosti v različnih evropskih državah. Preostale države članice naj bi se po sprejetju uredbe predvidoma do konca leta v elektronski sistem registra insolventnosti vključile v štirih letih - s čimer bo vzpostavljena evropska mreža registrov insolventnosti.

 

Posodobljen dostop do registrov plačilne nesposobnosti držav članic naj bi izboljšal učinkovitost in uspešnost čezmejnih postopkov v primeru insolventnosti ter pripomogel k izboljšanju gospodarske rasti in povečanju pravne varnosti.Podjetja, upniki in vlagatelji lahko tako brezplačno in na enem mestu enostavno in pregledno preverjajo in spremljajo primere plačilne nesposobnosti v različnih evropskih državah. Upniki lahko tako pravočasno prijavijo svoje terjatve, posledično pa so postopki zaradi insolventnosti lahko krajši in učinkovitejši. Podatki so dostopni v vseh jezikih Evropske unije, na voljo pa so tudi navodila za uporabnike.

 

Cilj evropske komisije je sprotno posodabljanje podatkov o insolvenčnih postopkih, brezplačen dostop v vseh jezikih EU in jasna pojasnila insolvenčne terminologije.

 

Spletna stran portala:

https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-en.do


Vir: Vrhovno sodišče RS