Evropski trg toplotnih črpalk je v letu 2020 zrasel za 7,4 %

torek, 05. oktober 2021

Po podatkih Evropskega združenja toplotnih črpalk (EHPA) se je obseg prodaje toplotnih črpalk v Evropi leta 2020 povečal za 7,4 %. Lani je bilo po vsej Evropi prodanih 1,62 mio toplotnih črpalk, kar je nov prodajni rekord. Ob pričakovani življenjski dobi, ki je približno 20 let, znaša trenutna evropska zaloga toplotnih črpalk 14,86 mio enot. Glede na to, da je v Evropi približno 244 mio stanovanjskih stavb, je tržni delež toplotnih črpalk v stavbnem fondu okoli 6 %.
 
V obdobju 2007-2020 je bilo v Evropi nameščenih skoraj 15 mio toplotnih črpalk, od tega jih je bilo lani nameščenih 1,6 mio. Skoraj polovico trga predstavljajo Nemčija, Francija in Italija.
 
Tudi v ZDA pospešeno nameščajo toplotne črpalke v nove domove. Delež prodaje toplotnih črpalk v novih stavbah presega 40 % pri enostanovanjskih hišah in je blizu 50 % pri novih več-stanovanjskih stavbah. Toplotne črpalke z zemeljskim virom so v ZDA pogostejše kot kjer koli drugje, saj predstavljajo več kot polovico od letno skupno prodanih 400.000 toplotnih črpalk. Prodaja teh se je v zadnjih letih povečala za 30 %, predvsem zaradi davčnih olajšav.
 
Lani je po vsem svetu toplotne črpalke kupilo skoraj 20 mio gospodinjstev, v primerjavi s 14 mio v letu 2010. Večina te rasti je posledica večje prodaje reverzibilnih enot, ki lahko zagotavljajo tudi klimatsko napravo, kar odraža povečano potrebo po hlajenju. Kljub tej rasti toplotne črpalke še vedno pokrivajo manj kot 5 % svetovnih potreb po ogrevanju stavb.
 
Na rast trga toplotnih črpalk vplivajo predvsem naslednji trendi:
 
  1. S tehnološkega vidika lahko danes toplotne črpalke pokrivajo širše temperaturno območje, kar omogoča njihovo namestitev v veliko večji delež stavb kot pred desetletjem. Hibridni sistemi omogočajo namestitev toplotnih črpalk tudi v segmentu stanovanjskih renovacij.
  2. Okoljski in trajnosti vidik, novi gradbeni standardi, pametne stavbe ter s temi elementi povezane subvencije, pospešujejo rast trga toplotnih črpalk.
  3. Večje število prodanih enot posledično znižuje stroške. Ekonomija obsega se uresničuje tako na komponentah kot na končnem izdelku. Na trg vplivajo tudi nižji proizvodni stroški foto-voltaičnih panelov. Uporaba lastne električne energije v kombinaciji s sistemom toplotne črpalke lahko zagotavlja zelo poceni vir energije za zgradbe.
  4. Toplotne črpalke postajajo priljubljena alternativa predvsem sedaj, ko močno naraščajo cene plina.
 
Globalni trg toplotnih črpalk naj bi po napovedih analitikov v obdobju 2021-2025 rasel po 10 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 11,04 mlrd USD.

Rast globalnega trga poganjajo dejavniki, kot sta naraščajoči gradbeni sektor in vse večje povpraševanje po visokotemperaturnih toplotnih črpalkah (HTHP). Vendar bodo izzivi odstranjevanja in škodljivi vplivi hladilnih sredstev na okolje, ovirali rast trga. Pojav sistemov za upravljanje energije v stavbah (BEMS) bo pozitivno vplival na rast prodaje, po drugi strani pa se pričakuje, da bodo visoki stroški namestitve zmanjšali potencial rasti na trgu.


Največji konkurenti na globalnem trgu toplotnih črpalk:

Podjetje Država Prihodki v mio USD (2020)
DAIKIN INDUSTRIES Ltd. Japonska 22.520,56
Johnson Controls International Plc Irska 22.317,00
Lennox International, Inc. ZDA 3.634,10
NIBE Industrier AB Švedska 3.299,30
Fujitsu General Ltd. Japonska 2.397,59
Rheem Manufacturing Company Inc ZDA 2.103,22
Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Company Limited Tajska 1.434,35
Danfoss A/S Danska 1.101,42


Viri: Factiva, ResearchAndMarkets, Technavio Research

Več informacij o globalnih trendih na področju panoge strojev in naprav