Expo 2020 Dubaj: Slovenija že drugič predstavila svoje dosežke, tokrat na področju razvoja mest in podeželja

sreda, 11. november 2020

Slovenija je že drugič dobila priložnost za virtualno predstavitev svojih prizadevanj, ključnih dosežkov in aktivnosti ostalim državam udeleženkam svetovne razstave Expo Dubaj, tokrat na področju razvoja mest in podeželja. Na pre Expo virtualnem dogodku na temo Razvoj mest in podeželja je predstavila inovativne in digitalne rešitve, ki jih vpeljuje v mestna in podeželska okolja s ciljem izboljšati kakovost življenja prebivalcev ter ustvariti zeleno prihodnost in nizkoogljično družbo.

Kot smo že poročali, so se organizatorji svetovne razstave Expo Dubaj 2020, ki je bila zaradi pandemije Covid 19 prestavljena za leto dni, so odločili, da bodo v vmesnem času izvedli serijo virtualnih dogodkov (t. i. Pre-Expo program). Z njimi želijo izkoristiti pridobljeni čas za uvajanje v tematike, ki se bodo odvijale naslednje leto in na ta način državam ponuditi možnost, da predstavijo svoje delovanje na različnih področjih ter že vnaprej spletejo poslovne navezave. Program vsebinsko in časovno sledi predvidenim 11 tematskim tednom in tako bo naslednji med 17. in 18. novembrom 2020 potekal na temo Strpnost in vključevanje.

Virtualni dogodek na temo Razvoj mest in podeželja je bil namenjen vsebinam, ki so povezane z gradnjo kakovostnih in trajnih življenjskih prostorov, podprtih z vključujočo infrastrukturo in storitvami, inovativnimi prometnimi rešitvami, trajnostnimi stanovanjskimi objekti, zelenimi javnimi površinami, krožnim gospodarstvom in bivališči prihodnosti. Po nekaterih napovedih naj bi več kot 70% svetovnega prebivalstva do leta 2050 živelo v mestih, več kot milijarda pa jih že živi v neformalnih naseljih, zato je nujen razmislek o načinu načrtovanja in upravljanja življenjskih okolij z mislijo na dobrobit planeta.

Tudi tokrat je bila Slovenija s strani organizatorjev svetovne razstave izbrana kot ena izmed držav udeleženk, ki bo na dogodku sodelovala s predstavitvijo. Slovenske dosežke na tem področju so predstavili Matjaž Logar, izvršni direktor in Andrej Kotar, predsednik programskega odbora Strateško razvojnih in inovacijskih partnerstev za pametna mesta in skupnosti (SRIP PMiS), Franc Bogovič, evropski poslanec in mag. Tjaša Ficko, podžupanja mesta Ljubljana.

Digitalna transformacija, ki smo ji priča v zadnjih letih, ima velik vpliv na gospodarsko rast in kakovost življenja ljudi in je tudi ena od prioritet Evropske unije. »Slovenija je na dobri poti, da postane referenčna pametna država. Skupaj z evropskimi partnerji razvijamo in pripravljamo projekte pametnih mest, ki bodo implementirani v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji prihodnje leto in s tem bo naša država postala zgled za druge,” je dejal Andrej Kotar.


Ljubljana. Foto: www.slovenia.info - Nea Culpa, Mankica Kranjec

Slovenija je oblikovala Strategijo pametne specializacije, ki bo implementirana tudi skozi Strateška razvojna in inovacijska partnerstva za pametna mesta in skupnosti (SRIP PMiS). »Vzpostavljamo ekosistem partnerjev, ki nenehno sinergično nadgrajujejo in povezujejo svoje kompetence na področju pametnih mest in skupnosti za izvajanje pametne specializacije. SRIP PMiS predstavlja platformo, ki bo podpira prizadevanja mest in države za karbonsko nevtralna pametna mesta. Naš cilj je Slovenijo umestiti na svetovni zemljevid kot zeleno, aktivno, zdravo in digitalno državo z vrhunskimi pogoji za ustvarjanje in inoviranje,” je na predstavitvi pojasnil Matjaž Logar.

Za pametna mesta je značilen preplet tehnologije in novega pristopa razmišljanja za povečanje kakovosti življenja prebivalcev v mestu. Primer dobre prakse urbanega razvoja predstavlja glavno mesto Ljubljana, ki je bilo leta 2016 razglašeno za Evropsko zeleno prestolnico. “Z mislijo na okolje in prihodnje generacije smo v tem času izpeljali več kot 220 projektov, z željo prebivalcem izboljšati kakovost življenja v mestu. Vpeljali smo številne pametne rešitve na vseh področjih delovanja in nove poslovne modele, veliko pozornosti je bilo posvečeno področju trajnostne mobilnosti, izjemen zagon dobiva elektromobilnost - zaprtje središča mesta za motorni promet, vpeljava električnih vozil z voznikom  za brezplačno vožnjo in številne druge inovativne rešitve,« je povedala Tjaša Ficko in dodala, da bodo z uspešno zastavljeno zeleno in trajnostno usmeritvijo nadaljevali ter še okrepili digitalno komponento.

V nadaljevanju je bila predstavljena pobuda pametnih vasi, ki je nastala kot odgovor na dva sodobna trenda - digitalizacijo in urbanizacijo. “Pametne vasi so podeželske skupnosti, ki za izboljšanje gospodarskih, socialnih ali okoljskih izzivov uporabljajo inovativne rešitve in digitalne tehnologije. V pobudi pametnih vasi mislimo na ljudi, zato je njen cilj ustvariti podeželska območja, kjer ljudje želijo živeti, saj jim inovativne in digitalne rešitve olajšajo življenje,« je poudaril Franc Bogovič. Pravi, da je treba izkoristiti vse razpoložljive vire in znanja ter jih interdisciplinarno povezati, da bi dosegli razvoj na področjih kmetijstva, mobilnosti, zdravstva, sociale, turizma in energetike. Kot primer dobre prakse je izpostavil projekt Sopotniki, ki s prostovoljnimi prevozi starejših nad 65 let rešuje problem mobilnosti na podeželju.

Promocijska video predstavitev Slovenije na področju razvoja mest in podeželja je na ogled na naslednji povezavi.

Več informacij:
SPIRIT Slovenija, javna agencija
E:  Expo2020@spiritslovenia.si
www.expo2020slovenia.si