EXPO Milano 2015: Povabilo na konferenco in B2B srečanja v okviru Dnevov EU – Japonska, 10. - 11. julij 2015

četrtek, 21. maj 2015

Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Generalnim direktoratom za notranji trg, industrijo in podjetništvo pri Evropski komisiji, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Gospodarsko zbornico Slovenije vabimo slovenska podjetja k udeležbi na Dneve EU -  Japonska. V okviru dogodka, ki bo potekal 10. in 11. julija 2015 v okviru EXPO Milano 2015, bo organizirana konferenca o možnostih poslovnega sodelovanja med EU in Japonsko, B2B sestanki med prijavljenimi podjetji, združenji, instituti in organizacijami povezanimi z industrijo iz držav EU in Japonske ter voden ogled svetovne razstave EXPO 2015. Za vsa zainteresirana podjetja bo 13. julija 2015 organiziran obisk lokalnih podjetij s področja živilske industrije .

 

Dogodek je namenjen predvsem krepitvi gospodarskega sodelovanja ter srečanjem in poslovnim razgovorom med evropskimi in japonskimi podjetji in institucijami, ki iščejo nove priložnosti, želijo najti nove potencialne partnerje in širiti svoje poslovanje v teh državah. Glavne teme dvodnevnega dogodka bodo osredotočene zlasti na področja prehrambene industrije, biotehnologije, kreativne industrije in turizma.

 

Vsako podjetje, ki se bo prijavilo za udeležbo na B2B sestankih, bo od 22. junija do 1. julija 2015 preko on-line platforme (kataloga vseh prijavljenih podjetij) lahko izbiralo podjetja oz. institucije, s katerimi bo želelo imeti individualne sestanke. Med 2. in 9. julijem 2015 pa bodo prijavljeni udeleženci preko e-pošte prejeli urnik potrjenih sestankov, ki bodo  potekali v centru Milana v Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47. Ob registraciji bodo vsi udeleženci prejeli končni urnik B2B sestankov.

 

Kotizacije za udeležbo na sestankih in konferenci ni, prijavljena podjetja sama krijejo stroške hotelske namestitve, prevoza in vstopnine za ogled svetovne razstave EXPO. Delovni jezik na sestankih bo angleščina.

 

Vsa zainteresirana podjetja vabimo, da svoj interes za udeležbo na konferenci in/oziroma bilateralnih sestankih potrdijo z izpolnjeno elektronsko prijavnico najkasneje do 29. junija 2015. V kolikor se bo dogodka udeležilo več predstavnikov enega podjetja, mora prijavnico na platformi izpolniti vsak udeleženec posebej.

 

Pred dogodkom bo v prostorih SPIRIT Slovenija, Verovškova 60, organiziran pripravljalni sestanek za vsa prijavljena slovenska podjetja.

 

Dodatne informacije: Tina Lukan, tel. 01 5309 826, e-pošto: tina.lukan@spiritslovenia.si.

 

Program

Informacije o trenutno projavljenih udeležencih

Podrobnejše informacije o B2B sestankih