Fero-krom z malo ogljika s poreklom iz Kitajske, Rusije in Turčije – začetek protidampinškega postopka

petek, 23. junij 2017
V Uradnem listu EU, serija C, št. 200 z dne 23.6.2017, je bilo objavljeno obvestilo o začetku proti-dampinškega postopka v zvezi z uvozom fero-kroma z malo ogljika s poreklom iz Kitajske, Rusije in Turčije – AD638.
 
Izdelek v tej preiskavi je fero-krom, ki vsebuje več kot 0,05 mas. %, vendar največ 0,5 mas. % ogljika, ki se trenutno uvršča pod oznako KN 7202 49 50.
 
Zainteresirane strani, tako proizvajalci kot uvozniki, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave. Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na e-mail naslov marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave predloga glede uvedbe proti-dampinške dajatve.