Fero-silicij s poreklom iz Rusije in Kitajske – začetek pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov

ponedeljek, 08. april 2019
V Uradnem listu EU, serija C, št. 123 z dne 2.4.2019, je bilo objavljeno obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka proti-dampinških ukrepov na uvoz fero-silicija s poreklom iz Rusije in Kitajske.
 
Izdelek, ki se pregleduje, je fero-siclicij, ki se trenutno uvršča pod oznake KN 7202 21 00, 7202 29 10 in 7202 29 90, s poreklom iz Rusije in Kitajske.
 
Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uporabniška industrija kot uvozniki, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave. Vprašalniki za proizvajalce Unije, proizvajalce izvoznike, uporabniško industrijo ter za nepovezane uvoznike so na voljo tukaj (R698, na koncu).
 
Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na e-mail naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave primera.