Finančne spodbude podjetjem za pomoč pri prehodu na trajnostni razvoj

ponedeljek, 18. september 2023


Malim in srednje velikim podjetjem so na voljo finančne spodbude za pomoč pri prehodu na trajnostni razvoj. 

Program bo dodelil do 50.000 EUR na izbrano MSP za dve vrsti dejavnosti: 
 
  • Razvoj načrta naložbenega projekta;
 
  • Dodatne storitve, če so potrebne za pripravo naložbenega načrta, kot so: študija izvedljivosti; revizija tehnologije; analiza potrebne skrbnosti; zbiranje in analiza podatkov za oceno ogljičnega odtisa; izdelava prototipa; pilotno testiranje; pilotni prikaz; prilagoditev poslovnih procesov; podpora pri uporabi testnih zmogljivosti; naročanje drugih specializiranih svetovalnih in inštruktorskih storitev, povezanih s pripravo naložbenega načrta.

V programu finančnih nepovratnih sredstev STAGE lahko sodelujejo industrijska mala in srednje velika podjetja, ki izpolnjujejo pravila, ki jih je določila Evropska komisija, in:
  • imajo 5-250 zaposlenih 
  • imajo manj kot 50 milijonov EUR letnega prometa ali manj kot 43 milijonov EUR letne bilance stanja 
  • imajo sedež v državi članici Evropske unije ali pridruženi državi v okviru programa Obzorje Evropa.
 
Rok za prijavo: 20.10.2023 do 17:00    
 

Podrobnosti o javnem razpisu


Dodatne informacije:

STAGE Projekt
e-naslov: v.vilutyte@lic.lt
 

 

Pripravila:

mag. Maja Ferlinc
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
e-naslov: maja.ferlinc@sbra.be


 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini