Finančni viri EU

sreda, 15. julij 2015

Za izboljšanje in olajšanje dostopa do finančnih virov je Evropska komisija za podjetja - tako v Sloveniji kot tudi drugih državah Evropske unije - objavila spletno stran, ki pomaga podjetjem najti več kot 100 milijard evrov finančnih virov za obdobje 2014-2020, ki so na razpolago v različnih programih EU (COSME, Obzorje 2020, strukturni skladi in mnogi drugi).

 

Promocijski film Access2Finance.

 

Več informacij: http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/.