Fotonapetostni moduli in ključni sestavni deli na osnovi kristalnega silicija-Začetek protidampinškega postopka s poreklom iz Kitajske

četrtek, 06. september 2012
V Uradnem listu EU, serija C, št. 269 z dne 06.09.2012, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz fotonapetostnih modulov in ključnih sestavnih delov na osnovi kristalnega silicija s poreklom iz Kitajske.
Zadevni izdelek:
Izdelek v tej preiskavi zajema fotonapetostne module na osnovi kristalnega silicija ali plošče, celice in rezine vrst, kise uporabljajo pri fotonapetostnih modulih ali ploščah na osnovi kristalnega silicija, uvrščene pod oznako KN ex 3818 00 10, ex8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, x 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 in ex 8541 40 90.

Roki za sodelovanje:
Vse zainteresirane stranke morajo zahtevati vprašalnik ali druge obrazce zahtevkov čim prej, vsekakor pa najpozneje v 15 dneh po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 37 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov
mojca.plaznik@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.