Fotonapetostni moduli in ključni sestavni deli-Začetek protisubvencijskega postopka s poreklom iz Kitajske

petek, 09. november 2012
V Uradnem listu EU, seriji C, št. 340 z dne 08.11.2012, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protisubvencijskega postopka glede uvoza fotonapetostnih modulov in ključnih sestavnih delov (tj. celice in rezine) s poreklom iz Kitajske.

Izdelek v preiskavi zajema fotonapetostne module na osnovi kristalnega silicija ali plošče, celice in rezine vrst, ki se uporabljajo pri fotonapetostnih modulih ali ploščah na osnovi kristalnega silicija. Izdelek, ki se domnevno uvaža po subvencioniranih cenah, je trenutno uvrščen pod oznako KN ex3818 00 10, ex8501 31 00, ex8501 32 00, ex8501 33 00, ex8501 34 00, ex8501 61 20, ex8501 61 80, ex8501 62 00, ex8501 63 00, ex8501 64 00 in ex8541 40 90 s poreklom iz Kitajske.

Roki za sodelovanje:
Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 15 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Vsa stališča in zahtevki morajo biti predloženi v pisni obliki in na način kot določa 5.1 točka zgoraj omenjenega obvestila.

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov mojca.plaznik@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.