Fotonapetostni moduli-Uvedba začasne protidampinške dajatve s poreklom iz Kitajske

četrtek, 06. junij 2013

V Uradnem listu EU, v seriji L št. 152 z dne 05.06.2013, je bila objavljena Uredba komisije EU št. 513/2013, ki narekuje uvedbo začasnih protidampinških dajatev na uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključh sestavnih delov (tj. celic in rezin) s poreklom iz Kitajske ali ki so od tam poslani ter o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2013 ter o uvedbi registracije tega uvoza s poreklom iz Kitajske ali ki je od tam poslan KN ex3818 00 10, ex8501 31 00, ex8501 32 00, ex8501 33 00, ex8501 34 00, ex8501 61 20, ex8501 61 80, ex8501 62 00, ex8501 63 00, ex8501 64 00 in ex8541 40 90, in sicer od začetka veljavnosti te uredbe do 05. avgusta 2013 v višini 11,8%, od 06. avgusta 2013 dalje pa od 38,3% do 67,9% odvisno od proizvajalca. Z isto uredbo se odpravlja registracija zaradi zaščite proti dampinškemu uvozu, saj bi naj uvedba začasnih protidampinških dajatev od 06. junija 2013 zagotavljala zaščito proti dampinškemu uvozu, zato registracija uvoza ni več potrebna.