GreenTech Forum Slovenia 2018, Bled, 12. september 2018

petek, 27. julij 2018

Mednarodni posvet & spremljevalni dogodek Bled Strategic Foruma

KDO: Center energetsko učinkovitih rešitev - CER
SE VIDIMO | 12. september 2018, IEDC – Poslovna šola Bled  

PROGRAM


Zelene tehnologije spodbujajo inovacije na okolijskem, družbenem in gospodarskem področju, zato lahko že v bližnji prihodnosti pričakujemo, da bodo zelene tehnologije prinesle številne spremembe v vsakdanjem življenju, predvsem pa bodo močno zaznamovale organizacije. Dogodek GreenTech Forum 2018 bo s tem namenom izpostavil vse pomembnejšo temo prehoda na zeleno gospodarstvo ter novosti in priložnosti na okolijskem, družbenem in gospodarskem področju.

Slovenija ima velik potencial za razvoj zelenih tehnologij, zato želimo na GTF forumu poudariti tudi, da je odgovornost odločevalcev in predstavnikov gospodarstva, da ukrepajo hitro in preoblikujejo gospodarstvo v smeri ohranjevanja okolja ter, da zeleno gospodarstvo postane poslanstvo in poslovni cilj vseh podjetij in organizacij.

Zeleno kot razvojni potencial Slovenije

"Zeleno gospodarstvo je naša dolgoročna strateška usmeritev in predstavlja priložnost za razvoj novih zelenih tehnologij, odpiranje zelenih delovnih mest, učinkovitejše upravljanje z naravnimi viri, promocijo in razvoj slovenskega znanja. Je priložnost za rast gospodarstva in za krepitev mednarodne konkurenčnosti ob hkratnem znižanju okolijskih tveganj, ki negativno vplivajo na kakovost življenja in blaginjo ljudi."

Vlada Republike Slovenije

Poslanstvo GTF Foruma

Prednostna naloga foruma je promovirati pomen uspešnih podjetij v Sloveniji, ki že izvajajo lastno transformacijo prehoda na zeleno, nizkoogljično gospodarstvo. Prav tako želi forum izpostaviti strategijo in rešitve, ki bi dodatno spodbujale priložnosti za razvoj novih zelenih tehnologij, odpiranje zelenih delovnih mest, učinkovitejše upravljanje z naravnimi viri, promocijo in razvoj slovenskega znanja.

S tem namenom bo forum odprl diskusijo na temo zelenega gospodarstva med predstavniki poslovnega (domača in tuja podjetja v Sloveniji) in vladnega sektorja, ter predstavniki akademskega sveta in odločevalcev. Hkrati pa je dogodek tudi odlična priložnost za povezovanje mreženje vseh akterjev s področja zelenega gospodarstva.

Dodatne informacije:
Ana Struna Bregar
Center of Energy Efficient Solutions
E: ana.strunabregar@cer-slo.si