Härtefall-Fonds: varnostna mreža za samozaposlene osebe v Avstriji

torek, 31. marec 2020


„Härtefall-Fonds“ z obsegom prvotno milijardo evrov je hiter ukrep prve pomoči zvezne vlade za akutno finančno krizo ob koronavirusu. Podpira vse tiste samozaposlene, ki sedaj nimajo prihodka, pri kritju svojih življenjskih stroškov. Denar je enkratna donacija in ga ni treba vračati.

Za vse upravičene prosilce je rezerviranih dovolj sredstev. Prijave se obdelujejo po vrstnem redu prejema.

Prijave lahko pošljete do 31. decembra 2020.

Kdo se lahko prijavi za financiranje iz tega sklada?

  • Sklad se osredotoča na podjetnike. Članstvo v gospodarski zbornici ni pogoj. Do prijave so upravičene naslednje skupine:
  • Samostojni podjetnik (posameznik brez sodelavcev)
  • Mikro-podjetja, ki zaposlujejo manj kot 10 delavcev (oz. ekvivalentov polnega delovnega časa) in imajo največ 2 milijona EUR prometa oz. bilančne vsote.
  • Zaposleni deležniki, ki so obvezno zavarovani na podlagi GSVG / FSVG
  • Novi samozaposleni, kot so predavatelji in umetniki, novinarji, psihoterapevti
  • Samostojni zaposleni, kot so trenerji ali predavatelji
  • Svobodni poklici (npr. v zdravstvenem sektorju)


Ali lahko zaprosijo tudi kmetijska in gozdarska podjetja ter neprofitne organizacije?
Za oddajo podpore za kmetijska in gozdarska podjetja ter neprofitne organizacije iz tega sklada veljajo druge smernice, jih še vedno pripravljajo pristojna ministrstva. Točen čas prve možne prijave bo objavljen.

Nadaljnje informacije (v nemškem jeziku)

Pripravila:
Slovenska gospodarska zveza v Celovcu
E: office@sgz.at