Hladno valjani ploščati izdelki iz jekla – dokončne protidampinške dajatve na uvoz iz Kitajske in Rusije

torek, 06. september 2016
V Uradnem listu EU L 210 z dne 4.8.2016 sta bili  objavljeni Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1328  o  uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih hladno valjanih ploščatih izdelkov iz jekla s poreklom iz Kitajske in Ruske federacije ter  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1329 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na registrirani uvoz nekaterih hladno valjanih ploščatih izdelkov iz jekla s poreklom iz Kitajske in Ruske federacije - (AD620).
 
Izdelki, ki so predmet dokončne protidampinške dajatve:
 
Ploščato valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla, razen nerjavnega jekla, vseh širin, hladno valjani (hladno deformirani), neplatirani, neprevlečeni in neprekriti, brez nadaljnje obdelave, ki se trenutno uvrščajo pod oznake KN ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80, 7226 92 00, s poreklom iz Kitajske in Rusije.
 
Naslednje vrste izdelka so izključene iz opredelitve zadevnih izdelkov:
– ploščato valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla vseh širin, hladno valjani (hladno deformirani), neplatirani, neprevlečeni in neprekriti, brez nadaljnje obdelave, v kolobarjih ali ne, vseh debelin, elektropločevine,
– ploščato valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla vseh širin, hladno valjani (hladno deformirani), neplatirani, neprevlečeni in neprekriti, v kolobarjih, debeline manj kot 0,35 mm, žarjeni (znani kot „črna pločevina“),
– ploščato valjani izdelki iz drugega legiranega jekla, vseh širin, iz silicijevega jekla za elektropločevine in
– ploščato valjani izdelki iz legiranega jekla, hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave, iz hitroreznega jekla.
 
Višina dokončne protidampinške dajatve se giblje med 18,7 in 36,1 %. Višina dokončne protidampinške dajatve za registriran uvoz pa med 13,7 in 26,2 %.