Informacije o ukrepih za gospodarsko pomoč podjetjem na Nizozemskem

četrtek, 26. marec 2020


Nizozemska vlada je vzpostavila spletno stran v angleškem jeziku Business.gov.nl, kjer so objavljene informacije o vseh sprejetih ukrepih za gospodarsko pomoč podjetjem na Nizozemskem zaradi virusa Covid-19.

Poleg splošnih nasvetov za varovanje javnega zdravja so na spletni strani predstavljene informacije o začasnih izrednih premostitvenih ukrepih NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud), jamstveni shemi za posojila malim in srednje velikim podjetjem BMKB (Borgstelling MKB Kredieten), shemi jamstvenega financiranja poslovanja GO (Garantie Ondernemingsfinanciering), ukrepih za pomoč samozaposlenim ipd.

Dodatne informacije