INPS: Izplačilo nadomestnega dohodka (CIG)

torek, 28. april 2020


Združenje je s strani zavoda INPS prejelo dopis, da so v pripravi dovoljenja za prošnje za nadomestni dohodek (cassa integrazione). Spominjamo vas, da se dovoljenja pošiljajo preko dvosmernega nabiralnika in vas zato želimo opozoriti, da pregledujte ta kanal, saj boste tako lahko zaključili postopek s posredovanjem obrazca SR41, ki je potreben za obdelavo plačila.

Kar se tiče podjetij, ki se poslužujejo storitev našega urada za plače pri Servisu, zadevi že sledijo naši sodelovavci. Ostala podjetja vabimo, da se po potrebi obrnejo na svetovalce za delo, katerim so zaupali vodenje plač.

Priloge

Dodatne informacije:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
E: info@sdgz.it