Instrument EU za odvračanje od prisilnih ukrepov tretjih držav in odzivanje nanje - javno posvetovanje EK

ponedeljek, 12. april 2021

 
V zadnjih letih se je v državah, ki niso članice EU, povečala praksa, s katero se prisili EU oz. njene države članice, da sprejmejo določene ukrepe ali jih ne sprejmejo. Države, ki niso članice EU skušajo včasih EU oz. njene države članice prisiliti z uporabo ukrepov omejevanja trgovine ali naložbe, ki škodujejo gospodarskim subjektom EU. Takšne prakse neupravičeno posegajo v legitimne pravice EU in njenih držav članic za oblikovanje politik.
 
Evropska komisija namerava do konca letošnjega leta predlagati nov Instrument EU za odvračanje od prisilnih ukrepov tretjih držav in odzivanje nanje (Instrument to deter and counteract coercive actions by third countries).

Posvetovanje je odprto do 15. junija 2021. Zainteresirani deležniki lahko odgovorite v katerem koli od uradnih jezikov EU.

Povezava na posvetovanje.
 
Zainteresirane deležnike vabimo, da s svojimi stališči seznanite tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo sodelovalo pri obravnavi predloga novega instrumenta v Svetu EU. Stališča prosimo posredujte na elektronska naslova:  
Evropska komisija bo 16. aprila 2021 organizirala tudi virtualni sestanek z deležniki.

Več o dogodku in registraciji.