Investicijske in poslovne priložnosti v Črni gori, julij 2019

četrtek, 11. julij 2019

Ministrstvo za zunanje zadeve Črne gore, Generalni direktorat za gospodarsko in kulturno diplomacijo je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Črne gore ter drugimi ministrstvi in institucijami izdalo publikacijo s predstavitvijo investicijskih in poslovnih priložnosti v Črni gori.

V četrti izdaji publikacije Montenegro Investment & Business Opportunities (MIBO) so poleg osnovnih podatkov o črnogorskem gospodarstvu predstavljeni tudi davčni sistem in spodbude, programi za izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva, postopki registracije družb, naložbene lokacije in poslovne cone, prednostni infrastrukturni projekti, načrt privatizacije ter konkretne investicijske priložnosti na področjih transportne infrastrukture, zdravstva, energetike, predelovalne industrije, rudarstva, turizma, kmetijstva, okolja, raziskav in razvoja, IKT, kulture in dediščine, filmske industrije in financ.

V svoji prvi številki glasila Montenegro in Foreign Affairs ministrstvo predstavlja aktualno politično, gospodarsko in kulturno dogajanje v Črni gori.
 
Dodatne informacije:
Ministry of Foreign Affairs of Montenegro
Directorate General for Economic and Cultural Diplomacy
E: economic.diplomacy@mfa.gov.me