Izdelki iz steklenih vlaken – začetek pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov za izdelke s poreklom iz Kitajske

četrtek, 17. marec 2016
V Uradnem listu EU, serija C, št. 99 z dne 15.03.2016, je bilo objavljeno obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov za nekatere izdelke iz steklenih vlaken s poreklom iz Kitajske.
 
Izdelki v tej preiskavi so rezane niti iz steklenih vlaken dolžine največ 50 mm; rovingi iz steklenih vlaken, razen tistih, ki so impregnirani in premazani ter imajo izgubo pri sežigu več kot 3 % (kot je določeno v standardu ISO 1887); ter rogoznice iz steklenih vlaken, razen rogoznice iz steklene volne. Izdelki se uvrščajo pod oznake KN 7019 11 00, ex 7019 12 00 (oznake TARIC 7019 12 00 21, 7019 12 00 22, 7019 12 00 23, 7019 12 00 25, 7019 12 00 39) in 7019 31 00.
 
Trenutno je v veljavi dokončna protidampinška dajatev, uvedena z Uredbo Sveta (EU) št. 248/2011, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1379/2014.
 
Roki za sodelovanje v preiskavi:
 
Komisija poziva vse proizvajalce izvoznike ali njihove predstavnike, da se ji javijo.  Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu EU, če ni določeno drugače, sporočiti informacije o svojih družbah, ki se zahtevajo v Prilogi 1 k obvestilu. Komisija poziva tudi vse druge zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbire vzorca, da to storijo v 21-ih dneh od datuma objave obvestila.
 
Zainteresirane strani so ne glede na to, ali se odločijo sodelovati v preiskavi ali ne, hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku.
 
Preiskava se mora zaključiti v 15-ih mesecih po objavi obvestila v Uradnem listu EU.