Iztiskani izdelki iz aluminija (aluminium extrusions) - začetek protidampinškega postopka na uvoz iz Kitajske

petek, 14. februar 2020

V Uradnem listu EU C 51 z dne 14.2.2020 je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz iztiskanih izdelkov iz aluminija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

Izdelek v tej preiskavi so palice, profili (votli ali ne), cevi; nesestavljeni; pripravljeni za uporabo v konstrukcijah (npr. razrezani, vrtani, upognjen, s posnetimi robovi, z navojem) ali ne; izdelani iz aluminija, legiranega ali ne, ki vsebuje največ 99,3 % aluminija (v nadaljnjem besedilu: izdelek v preiskavi). Ta preiskava ne zajema naslednjih izdelkov:
-  pritrjenih izdelkov (npr. z varjenjem ali pritrdilnimi elementi) za oblikovanje podsklopov;
- varjenih cevi;
- izdelkov v zapakiranem kompletu, ki vsebujejo vse potrebne dele, iz katerih se sestavi dokončani izdelek brez nadaljnje obdelave ali predelave (t. i. komplet dokončanih izdelkov).

Izdelek se trenutno uvršča pod oznake KN ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 in ex 7610 90 90 (oznake TARIC 7604 10 10 11, 7604 10 90 11, 7604 10 90 25, 7604 10 90 80, 7608 10 00 11, 7608 10 00 80, 7610 90 90 10).

Zainteresirane strani, tako proizvajalci izvozniki, proizvajalci Unije, uvozniki in njihova reprezentativna združenja, uporabniki in njihova reprezentativna združenja, sindikati ter reprezentativne potrošniške organizacije so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave.

Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku.