Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi in predstavitev dobrih poslovnih praks iz Italije, Koper, 22. maj 2019

petek, 17. maj 2019

Vabljeni na brezplačno usposabljanje z naslovom: »Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi in predstavitev dobrih poslovnih praks iz Italije«, ki bo potekalo v okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« dne, 22. maja 2019, od 9. do 13. ure v Središču Rotunda, Destradijev trg 11 v Kopru.
 
Program usposabljanja:
9.00 - 9.30 Registracija udeležencev
9.30 - 9.45 Uvod
Predstavitev projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«
Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS
9.45 - 11.15 Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi
- Katere novosti prinaša nova kolektivna pogodba za trgovino?
- Kako pravilno razporejati delavce, da zagotovite ustrezne odmore in počitke?
- Kdo lahko dela na nedelje in praznike?
- Kateri dodatki pripadajo delavcem in kako jih obračunati?
Predava: ga. Karmen Primožič Rupnik, univ. dipl. prav., strokovnjakinja za področje delovnopravne zakonodaje
11.15 - 11.45 Odmor
11.45 - 12.30 Predstavitev dobrih poslovnih praks iz Italije
- Kakšno je zaposlovanje mladih in starejših?
- Kakšna je ureditev dela za krajši delovni čas?
- Ureditev področja pogodb o zaposlitvi, oblike zaposlovanja, možnosti za odpoved ter postopki?
- Ureditev stroškov prevoza na delo in z dela ter malice.
- Kakšne so prakse na področju izvajanja varnosti in zdravja pri delu?
Predava: g. Dionisio Gherbassi, Servis d.o.o. s.r.l., Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje, Trst, Italija
12.30 - 13.00 Razprava in zaključki


Dodatne informacije in prijave