JAPTI organiziral skupno srečanje predstavnikov 16 slovenskih poslovnih klubov v tujini

ponedeljek, 22. oktober 2012

V četrtek 18. oktobra 2012 je potekalo delovno srečanje predstavnikov poslovnih klubov, s predstavitvijo programa dela JAPTI na področju internacionalizacije in vlogo slovenskih poslovnih klubov v tujini Kot je v svojem pozdravnem govoru poudarila Daša Rakovec, vodja sektorja za internacionalizacijo in tuje investicije na JAPTI, »ključna dejavnost poslovnih klubov ni le odpiranje vrat slovenskim podjetjem na tuje trge, temveč tudi privabljanje tujih investitorjev v Slovenijo.« Sledila je predstavitev na novo pridruženih poslovnih klubov v letu 2012, predstavnikom poslovnih klubov pa so bili podrobneje predstavljeni tudi spletni portali Izvoznookno in InvestSlovenia.

JAPTI v letu 2012 sofinancira aktivnosti 16 slovenskih poslovnih klubov v tujini

V letu 2011 je 14 slovenskih poslovnih klubov v tujini o poslovanju na tujih trgih svetovalo več kot 946 slovenskim podjetjem, organiziralo 106 poslovnih dogodkov in posredovalo 316 poslovnih priložnosti in aktualnih novic za Izvoznookno.

JAPTI v letu 2012 sofinancira aktivnosti 16 slovenskih poslovnih klubov v tujini, in sicer:

1. Bolgarsko-slovenska gospodarska zbornica (Sofija)
2. Poslovni klub slovensko-hrvaških gospodarstvenikov (Zagreb)
3. Slovenski poslovni klub (Beograd)
4. Slovenska gospodarska zveza (Celovec)
5. Slovensko deželno gospodarsko združenje (Trst)
6. Slovensko – kosovsko poslovno združenje (Priština)
7. Slovensko - makedonski poslovni klub (Skopje)
8. Slovensko - romunski poslovni klub (Bukarešta)
9. Slovensko - ruski poslovni klub (Moskva)
10. Slovensko - ruski poslovni klub (Ulyanovsk)
11. Slovensko - ukrajinsko združenje poslovnežev (Kijev)
12. Združenje Slovenski poslovni klub (Sarajevo)
13. Združenje slovensko - madžarskih poslovnežev (Budimpešta)
14. Slovenski poslovni klub v ZDA BoundBreaker (Palo Alto)
15. Slovenski poslovni klub v Črni gori (Podgorica)
16. Izraelsko - slovenska gospodarska zbornica (Tel Aviv)

Slovenski poslovni klubi v tujini praviloma združujejo predstavnike večjih, izkušenih slovenskih podjetij, ki vrsto let delujejo na tujih trgih in s svojim znanjem ter izkušnjami predstavljajo pomemben vir informacij za manjša in manj izkušena podjetja. Tako klubi med drugim omogočajo redne stike ter izmenjavo informacij oziroma mreženje med slovenskimi in tujimi podjetji, seznanjajo slovenska podjetja z lokalno zakonodajo in ostalimi značilnostmi tujega poslovnega okolja, ponujajo individualno svetovanje in pomoč pri iskanju potencialnih poslovnih partnerjev, sodelujejo z JAPTI pri zagotavljanju aktualnih poslovnih informacij s trga, pripravi bilateralnih poslovnih srečanj, povezovanju z lokalnimi institucijami in podobno.

Hkrati so slovenski poslovni klubi dobri promotorji slovenskega gospodarstva na območju, v katerem delujejo. S sodelovanjem med slovenskimi podjetij, ki že poslujejo na določenem tujem trgu, in tistimi, ki na trg šele vstopajo, JAPTI pospešuje mreženje ter prenos informacij in znanja med slovenskimi podjetji tudi izven meja Republike Slovenije. Lani so med pogodbene obveznosti slovenskih poslovnih klubov prešle tudi nekatere aktivnosti, ki so jih prej izvajala predstavništva slovenskega gospodarstva JAPTI v tujini, ki so sedaj prešla pod okrilje Ministrstva za zunanje zadeve.

S sofinanciranjem dejavnosti omenjenih klubov je JAPTI pričel že v letu 2008, in sicer zato, da bi lahko nudili pomoč čim večjemu številu slovenskih podjetij na različnih lokacijah po svetu. V letu 2008 je na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje delovanja slovenskih poslovnih klubov v tujini, ki je namenjen že delujočim in registriranim slovenskim poslovnim klubom v tujini, pilotno vzpostavil sodelovanje s 6 poslovnimi klubi, ga v letu 2009 nadaljeval z 11 klubi, ter v letih 2010 in 2011 s 14 poslovnimi klubi.

Na podlagi raziskave o zadovoljstvu uporabnikov storitev JAPTI, so podjetja s storitvami slovenskih poslovnih klubov v tujini zelo zadovoljna, kar pomeni, da poslovni klubi predstavljajo dobro oporo slovenskemu gospodarstvu v tujini.

 Foto: arhiv JAPTI