JAPTI z močno gospodarsko delegacijo slovenskih podjetij v Jordanijo

ponedeljek, 12. december 2011

V nedeljo je skupaj z Javno agencijo Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) v Jordanijo odpotovala gospodarska delegacija 10 slovenskih podjetij iz različnih panog. V okviru delegacije, ki potekala med 9. in 14. decembrom 2011, je v Ammanu organizirana poslovna konferenca in individualna B2B srečanja med slovenskimi in jordanskimi podjetji.

Jordansko gospodarstvo je z okoli šest milijoni prebivalcev med najmanjšimi na Srednjem Vzhodu z nezadostnimi zalogami vode, nafte in drugih naravnih virov. Vendar pa je v petih letih uspela podvojiti svoj izvoz, kljub temu da polovico celotnega izvoza predstavlja izvoz v arabske države. Jordanija predstavlja središčno točko poslovanja in vlaganj v tej regiji, kjer je kar 600 milijonov potrošnikov.

Potenciali za okrepitev gospodarskega sodelovanja med Slovenjo in Jordanijo se ne kažejo le v povečanju blagovne menjave, pač pa tudi na področju prenosa znanja, tehnologije, skupnega nastopa na tretjih trgih in investiranja. Sodelovanje bi bilo mogoče razviti v prehrambni, predelovalni, papirni in gumarski industriji, na področju gradbeništva, varovanja okolja, zelenih tehnologij, ekologije, in obnovljivih virov energije, turizma, logistike, zdravstva, možnosti se kažejo tudi na številnih drugih področjih.
 

Gospodarske delegacije se bodo udeležili predstavniki naslednjih slovenskih podjetij:

  • Pipistrel, d. o. o.,
  • Kastro inženiring Katja Zajko, s. p.,
  • Adria Airways, d. d.,
  • Aerodrom Ljubljana, d. d.,
  • Adria Airways Tehnika, d. d.,
  • Adria Airways Letalska šola, d. o. o.,
  • Trade Logistics, d. o. o.,
  • Koper NT Logistika, d. o. o.,
  • Luka Koper, d. d. in
  • Activa inženiring, d. o. o.

JAPTI želi s to delegacijo spodbuditi slovenska podjetja k novim oblikam medsebojnega sodelovanja s podjetji iz Jordanije. Cilj delegacije je med drugim tudi nadaljevanje vseh aktivnosti, ki so jih nekatera slovenska podjetja vzpostavila ob obisku jordanske gospodarske delegacije v Sloveniji v začetku septembra letos.

V okviru obiska poslovne delegacije v Ammanu bodo organizirana poslovna konferenca in individualna B2B srečanja med slovenskimi in jordanskimi podjetji v skladu s predhodno izraženim interesom. Predvidoma pa bo na posebni razstavi potekala tudi vzporedna predstavitev slovenskih podjetij, izdelkov, tehnologij ali projektov, s čimer bodo omogočena dodatna srečanja z jordanskimi podjetji, ki se zanimajo za poslovanje s podjetji iz Slovenije.
 

Gospodarsko delegacijo organizira JAPTI v sodelovanju z Jordan Chamber of Commerce, Jordan Investment Board (JIB) in Generalnim konzulatom Hašemitske kraljevine Jordanije v Sloveniji.

Predstavitev poslovnega okolja Jordanije.