Javna evidenca subvencij, ki so jih prejela podjetja

torek, 30. junij 2020


Člen 35 “Uredbe o rasti”, zakonodajna uredba št. 34/2019, je določilo, da morajo subjekti, ki so prejeli subvencije, ugodnosti, prispevke ali pomoči s strani javnih uprav, v denarju ali v naravi, morajo te podatke objaviti.

Obvezne informacije, ki jih je potrebno objaviti, po možnosti v shematski obliki in morajo biti razumljive javnosti.

Zlasti je potrebno navesti:

  • naziv in davčno številko prejemnika;
  • naziv subjekta, ki je subvencijo dodelilo;
  • vnovčena vsota za vsako posamezno pravno razmerje;
  • datum vnovčenja;
  • sklic.


Mejna vrednost
Objava ni obvezna, če je skupni znesek koristi, ki jih je prejel upravičenec v obravnavanem obdobju manjši od 10.000 evrov. Po mnenju ministrstva za delo je potrebno to omejitev razumeti v kumulativnem smislu (vse prejete gospodarske koristi) in se ne nanaša na posamezna izplačila.

Načini objave
Prejemnik sredstev mora v ta namen navesti obstoj prejetih pomoči, za katero velja obveznost objave:

  • v pojasnilih k računovodskim izkazom;
  • na lastni spletni strani / portalu stanovske organizacije kateri pripada.


Storitev objave je za člane SDGZ popolnoma brezplačna.

Včlanjena podjetja, ki nimajo spletne strani, se lahko obrnejo na naše Združenje za objavo podatkov, ki se nanašajo na javne prispevke, na spletni strani Združenja: www.sdgz.it/subvencije-podjetjem-javna-evidenca/.

Dodatne informacije:
Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it