Javna razprava o spremembi izjem za carine in kvote na osnovi 232. člena za uvoz jekla in aluminija

torek, 26. maj 2020


Ministrstvo za trgovino (Department of Commerce – DoC) je objavilo začetek postopka za oddajo pripomb na proces izjem za carine in kvote na podlagi 232. člena pri uvozu proizvodov iz  jekla  in aluminija. Postopek oddaje pripomb je odprt od 26. 5. do 10. 7. 2020 preko spletne strani www.regulations.gov. Obvestilo je bilo danes objavljeno v Federal Register (naš Uradni list).

Ukrepi na osnovi 232. člena so bili z namenom zaščite nacionalne varnosti uvedeni leta 2018. Ameriška podjetja lahko zaprosijo tako za dodatne izjeme, da za proizvode ne bi bilo potrebno plačati dodatnih carin ali se jih izvzame iz kvot, kot tudi za izključitev določenih do sedaj veljavnih izjem. Pri slednjem morajo dokazati, da lahko dobavijo določen proizvod iz jekla ali aluminija v zadostni količini in kvaliteti. V primeru, da menijo, da je zahtevek upravičen, je proizvod umaknjen iz liste izjem, kar pomeni plačilo carine ali se zanj uporablja kvota. Zahtevki se obravnavajo od primera do primera  in so javno objavljeni na spletnih straneh.

Pripravila:
Metka Urbas
Veleposlaništvo Republike Slovenije Washington
E: metka.urbas@gov.si