Javni poziv za udeležbo na seminarju Kako poslovati z Jaroslavljem, 26. junij 2014 in udeležbo na izhodni gospodarski delegaciji v Jaroslavelj, 21. do 24. september 2014

sreda, 28. maj 2014

Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z Društvom Slovenija Rusija, Veleposlaništvom Ruske federacije in Vlado Jaroslaveljske regije organizira seminar "Kako poslovati z Jaroslavljem v Ruski federaciji", ki bo v četrtek, 26. junija 2014, ob 13. uri, v veliki sejni sobi Generalnega sekretariata Vlade RS na Gregorčičevi 27 v Ljubljani ter izhodno gospodarsko delegacijo v Jaroslavelj v času od 21. do 24. septembra 2014.

 

Seminar je namenjen slovenskim podjetjem, ki bi želela poslovati na trgu Ruske federacije še posebej v regiji Jaroslavelj oziroma okrepiti svoje obstoječe delovanje na trgu Ruske federacije oziroma v regiji Jaroslavelj. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Vlada Jaroslaveljske regije namreč na podlagi skupnega memoranduma o sodelovanju omogočata institucionalno podpro podjetjem pri prodoru na slovenski in jaroslaveljski trg, javna agencija SPIRIT Slovenija pa namerava v času priprav na gospodarsko delegacijo v Jaroslavelj pospeševati promocijo slovenskih podjetij, njihovo povezovanje v funkcionalne konzorcije zaradi njihovih poslovnih priložnosti tako doma kot v Jaroslaveljski regiji, pripravi skupinskih promocijskih predstavitev podjetij zaradi učinkovitejših b2b razgovorov na poslovni konferenci skupaj z jaroslavlejskimi podjetji ter pripravi promocijskega kataloga članov gospodarske delegacije v angleškem in ruskem jeziku.

 

Program seminarja

12.55 – 13.00

Otvoritveni nagovor: g. Tomaž Klemenc, v.d. direktorja SPIRIT Slovenija

13.00 – 13.05

Uvodnik: g. Metod Dragonja, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (tbc)

13.05 – 13.10

Uvodnik: N.E. dr. Doku Zavgaev, veleposlanik Ruske federacije v Sloveniji

13.10 - 13.15

Uvodnik: g. Saša Geržina, predsednik Društva Slovenija Rusija

13.15 - 13.25

Bilateralni ekonomski odnosi med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo s poudarkom na regiji Jaroslavelj ter najava izhodne gospodarske delegacije v Jaroslavelj od 21. do 24. septembra 2014: ga. Tanja Drobnič, SPIRIT Slovenija

13.30 - 14.30

Poslovno okolje in investicijske priložnosti v regiji Jaroslavelj:

g. Mr. Dmitry Secretarev, namestnik guvernerja Vlade Jaroslaveljske regije

g. Valery Lavrov, predsednik Gospodarske in industrijske zbornice regije Jaroslavelj

14.30 – 14.40

Letrika d.d.: g. Matej Bizjak, komercialist ključnih kupcev

14.40 – 14.50

Iskratel d.o.o.: mag. Gorazd Novak, vodja prodajnih rešitev

14.50 - 15.00

Profesor dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr.med., avtorica knjige "Ruska kapelica pod Vršičem"

15.00 - 15.30

Vprašanja in odgovori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30 – 12.55: registracija udeležencev seminarja

Delovni jezik: slovenščina in ruščina, konsekutivno prevajanje

Snemanje: “VideoLectures”- Institut “ Jožef Stefan”http://videolectures.net/

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

 

SPIRIT Slovenija vabi vsa zainteresirana slovenska podjetja, ki jih zanima udeležba na seminarju, predvsem pa podjetja iz gradbeništva (lesno-predelovalna industrija), gradbenega inženiringa, IKT, farmacevtske industrije (predvsem proizvodnja instrumentov in aparatur), avtomobilske industrije in turizma, da svoj interes potrdijo z elektronsko prijavnico najkasneje do 23. junija 2014. Po uspešno opravljeni prijavi boste prejeli potrditev na vaš e-mail. Udeležba na seminarju je brezplačna.

 

Podjetja, ki se želijo udeležiti izhodne gospodarske delegacije vabimo, da potrdijo svojo udeležbo v okviru prej navedene elektronske prijavnice  najkasneje do 27. junija 2014. Cena udeležbe za pravočasno prijavljena podjetja je 750 €, kar vključuje letalsko vozovnico na relaciji Ljubljana – Moskva – Ljubljana, lokalni prevoz z avtobusom, tri nočitve z zajtrkom v hotelu Ring Premier Hotel**** v Jaroslavlju http://ringhotel.ru/en/, vizo za Rusko federacijo. Vse organizacijske stroške krije javna agencija SPIRIT Slovenija.

 

Predvideni program izhodne gospodarske delegacije od 21. do 24. 9.2014:

1. dan

21. september

Let Ljubljana -Moskva, odhod z avtobusom v Jaroslavelj

2. dan

22. september

Obisk jaroslaveljskih podjetij

3. dan

23. september

Poslovni forum z b2b sestanki v prostorih jaroslaveljske vlade

4. dan

24. september

Odhod z avtobusom v Moskvo, let Moskva - Ljubljana

Nastanitev: Ring Premier Hotel v Jaroslavlju****

 

Več informacij: ga. Tanja Drobnič, tel: 01 5891 894, email:tanja.drobnic@spiritslovenia.si.

 

********

Teritorialno največja država na svetu s tržno orientiranim in globalno povezanim gospodarstvom, velja za enega izmed prioritetnih trgov za slovenska podjetja. Kljub svetovni gospodarski in finančni krizi beleži konstantne stopnje rasti gospodarstva in se z več kot milijardo evrov blagovne menjave uvršča med najpomembnejše trgovinske partnerice Republike Slovenije. Gospodarstvo Ruske federacije temelji na neizčrpnih virih naravnih bogastev, kjer poleg rudnin (nikelj, platina, jeklo), diamantov in lesa, prevladujeta predvsem nafta in zemeljski plin. V gospodarski strukturi Ruske federacije so najpomembnejše storitve, saj predstavljajo 58% BDP in zaposlujejo več kot 60 % aktivnega prebivalstva. Sledi industrija, ki predstavlja 38 % BDP in zaposluje 28 % aktivnega prebivalstva, kmetijstvo pa predstavlja le 4 % BDP in zaposluje manj kot 10% aktivnega prebivalstva. Ruska federacija v zadnjih desetih letih povečuje blagovno menjavo na svojih glavnih izvoznih in uvoznih trgih. Največ izvaža na Nizozemsko (14,4%), Kitajsko (6,4%), Italijo (5,3%), Nemčijo (4,5%) ter Belorusijo (4%). Izvaža mineralna goriva (71,6%), blago široke potrošnje, železo in jeklo, umetna gnojila, dragulje in plemenite kovine ter anorganske kemikalije. Največ pa uvaža iz Kitajske (15,4%), Nemčije (9,4%), Ukrajine (5,5%), Italije (3,9%) in ZDA (3,8%) in sicer stroje, jedrske reaktorje (18,3%), blago široke potrošnje (16,6%), električno in elektronsko opremo, farmacevtske izdelke, plastiko in plastične izdelke (19,1%). Celotne vhodne TNI so v Ruski federaciji v letu 2010 znašale 87,4 mlrd €. Povprečna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2008 je dosegla -2,6 %. Največ vhodnih TNI je bilo v naslednjih gospodarskih panogah: kovine in kovinski izdelki, naftna industrija in poslovne dejavnosti. Celotne izhodne TNI so v letu 2011 znašale 260,5 mlrd €, povprečna letna stopnja rasti pa je od leta 2008 znašala 20,8 %.

Blagovna menjava med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letu 2013 izkazuje 1,470 mlrd € pri čemer beležimo presežek na slovenski strani v znesku 0,567mlrd €. Slovenski izvoz v tem obdobju je znašal 1,019 mlrd €, uvoz pa 0,452 mlrd €. Trend rasti v blagovni menjavi od leta 2009 dalje je izrazit in temelji na rasti izvoza za 8% v letu 2013 v primerjavi s predhodnim letom. Slovenija je v letu 2013 v Rusko federacijo izvozila največ izdelkov farmacevtske industrije (44%), strojne, elektro industrije in energetike (36%). Iz Ruske federacije pa je Slovenija uvozila največ mineralnih goriv in olj ter proizvodov njihove destilacije (80%). Skupno stanje tujih neposrednih investicij iz Ruske federacije v Slovenijo konec leta 2009 je znašalo 54,9 mio €, konec leta 2010 se je povečalo na 73,7 mio €, konec 2011 pa na 35,2 mio €, konec 2012 pa je zanašalo 46,7 mio € . Skupno stanje izhodnih tujih neposrednih investicij iz Slovenije v Rusko federacijo je v letu 2009 znašalo 296,8 mio €, konec leta 2010 je naraslo na 345,3 mio €, konec 2011 336,1 mio €, konec 2012 pa 325,8 mio €. Priložnosti za poglobitev gospodarskega sodelovanja med državama so na področju energetike, energetske varnosti (v okviru EU), avtomobilske industrije, telekomunikacije in informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT), javne infrastrukture, turizma in prehrambne industrije. Ruska federacija je odprta za sodelovanje na področju tehnološkega razvoja, energetike, izvajanja projektov v okviru turistične infrastrukture ter za povezovanje na nepremičninskem področju. Zaradi zgodovinskih povezav, se krepi tudi sodelovanje na kulturnem področju.

Industrijski potenciali Jaroslavske regije

Jaroslavelj je mesto v evropskem delu Ruske federacije in upravno središče Jaroslaveljske oblasti, leži 250 km severovzhodno od Moskve. Mesto ima več kot 650.000 prebivalcev. Zgodovinski del mesta leži ob sotočju rek Volge in Kotoroslja. Pri reševanju gospodarskih in socialnih nalog gospodarskega razvoja v Jaroslavlski regiji ima industrijski sektor pomembno vlogo . To predstavlja več kot 30 odstotkov bruto regionalnega produkta gospodarstva v regiji in okoli 30 odstotkov zaposlenih v gospodarstvu v regiji . Skupaj je 2307 velikih in srednje velikih podjetij, od tega 361 (razen organizacij z manj kot 15 zaposlenimi). Največje število industrijskih podjetij se nahaja v Jaroslavlju (138 podjetij), Rybinsk (49 podjetij) in Pereslavl-Zalesskij (22 podjetij). Industrijska podjetja dajejo približno 70 % od celotnega obsega blaga in storitev, ki jih opravijo velika in srednje velika podjetja v regiji . Delež predelovalnih dejavnosti znaša 85,8 % .

Strojegradnja v Jaroslavski regiji

Strojegradnja je glavna industrija v regiji, ki vključuje 80 velikih in srednje velikih podjetij, ki zaposlujejo okoli 50.000 ljudi.

Sama panoga strojegradnje je zelo raznolika. Najpomembnejša je proizvodnja motorjev, kamor spadajo največja podjetja tako v regiji, kot tudi v Rusiji: Jaroslavska tovarna "Saturn " d.d. , "Autodiesel"d.d. , "Tutajevska tovarna motorjev"d.d., Jaroslavska tovarna dizelskih naprav. "NPO" Saturn" d.d. je vodilni ruski razvijalec in proizvajalec motorjev za civilno in vojaško letalstvo, naprav različnih zmogljivosti za proizvodnjo električne in toplotne energije, plina, kompresor in morskih turbin enot plina :

- motorji za vojaška letala : AL-31F/FP/117S za borce Su-27/30/35 , D- 30KP za vojaška transportna letala (Il-76MD/78/A-50 ) za usposabljanje in šolska letala, mali motorji za manevrirne izstrelke, nameščene na letalih in ladjah;

- AL- 55, letalski motorji za civilno letalstvo : SaM146 za regionalna-magistralna potniška letala (SuperJet 100 ); D-30KU/KP za magistralna potniška letala ( Il - 62M in Tu- 154 ) in tovorna letala ( IL - 76TD );

- industrijske plinske turbine: GTD - 110 , energetske in parno-plinske naprave na tej osnovi ( GTE - 110 PGU-170/325/500 ) za termoelektrarne 110-500 MW in več ;

- ladijski motorji in agregati : M75RU , M70FRU in agregati , ki temeljijo na njihovi osnovi za vojaške ladje in čolne ter obmejno stražo , civilne ladje, za morske in obalne naftne in plinske objekte.

Vodilno domače podjetje za proizvodnjo dizelskih motorjev " Autodiesel " ( JAMZ) izvaja velike investicijske projekte za pripravo in proizvodnjo izdelkov, ki ustrezajo najvišjim mednarodnim standardom :

- serijska proizvodnja srednjih vrstnih dizelskih motorjev JAMZ-530 s kapaciteto od 120-315 km, ki ustrezajo okoljskim standardom Euro -4 in Euro 5 in v prihodnje tudi Euro -6;

- razvoj proizvodnje 6-valjnega težkega vrstnega motorja JAMZ-650 z močjo v razponu 360-420 km po tehnološki licenci Renault Trucks (Francija) .

Pripravljen je in se izvaja razvojni program v "Tutaevski tovarni motorjev“ d.d. :

- razvoj proizvodnje menjalnikov, organizacija proizvodnje novega tipa menjalnikov za tovorna vozila;

- razvoj livarne litoželeznih ulitkov za proizvodnjo osnovnih komponent za motorje različnih tipov;

- razvoj proizvodnje težkih dizelskih motorjev novega tipa L6 , V8 , V10 , V12, z močjo 400-1300 kW.

Uspešno se izvajajo investicijski projekti v podjetjih za proizvodnjo električne in optične opreme:

- OAO " Jaroslavska radijska tovarna" razvija in izdeluje sodobna sredstva za radijske zveze za potrebe vojaške industrije in civilno uporabo;

- "Rybinska tovarna za proizvodnjo inštrumentov in naprav" d.d. izvaja posodobitev programa za proizvodnjo sapphire-podložek za nadsvetlobne LED in LED sisteme za razsvetljavo;

- "Rostovska optično-mehanska tovarna" d.d. izvaja projekte razvoja in proizvodnje novih optičnih naprav in specialnih opazovalnih sistemov z vojaške in civilne sisteme;

- "Projektantski biro Luč ",d.d. razvija opremo za zračno izvidništvo in krmilne sisteme za vojaške namene;

- glavne smeri razvoja tovarne "Jaroslavski električni stroji" d.d. (" Eldin»d.d. razvoj in proizvodnja indukcijskih motorjev z osjo vrtenja višine 355 mm, avtomobilskih motorjev za tovorno vozilo Belaz, motorjev za dvigala N132 , 200 – 225mm, motorjev za ventilatorje hladilnih stolpov;

- "Jaroslavska tovarna "Rdeč svetilnik " razvija proizvodnjo novih vrst vibracijske opreme : visokofrekvenčni električni vibratorji , pnevmatski, eksplozijskovarni s povečano gonilno močjo, vibratorji z integriranim frekvenčnim pretvornikom , mehanski vibratorji , udarni vibratorjev, vibratorji za opaže.

- "Saturn - Plinske turbine" d.d. razvija in proizvaja energetsko opremo.

„Ruska mehanika“ d.d. Razvija in proizvaja nove vrste snežne in terenske mehanizacije. Plovila različnih tipov in namena se proizvajajo v 4 ladjedelnicah: "Jaroslavska ladjedelniška tovarna“ d.d., "Ladjedelnica " Vympel " d.d., "Ladjedelnica Bratov Nobel" d.o.o. In Rybinska ladjedelnica d.d. Razen zgoraj navedenih v strojegradni kompleksa spadajo podjetja, ki proizvajajo cestna (komunalna) vozila – "Raskat" d.d. , stroje in orodje - "Proletarska svoboda" d.d., JSC " Jarpolimermash - Tatneft " , hidravlično opremo - "Gavrilov-Jamski strojna tovarna - Ahat" d.d., rečno gradbeno mehanizacijo – "Tovarna za hidromehanizacijo"d.d. in mnogi drugi .

V regiji so zgrajene tovarne svetovno znanih podjetij :

- « Komatsu » - montaža gradbenih strojev, bagrov, nakladalnikov, viličarjev, rudniških prekucnikov;

- « Nexans » - proizvodnja žice in kabli;

- « Astron Buildings » - gradnja stavb iz lahkih jeklenih konstrukcij .

Petrokemična in kemična industrija

Petrokemični kompleks je eden od glavnih industrijskih sektorjev v regiji in obsega približno 40 velikih ter srednje velikih podjetij (vključno s tremi raziskovalni inštituti) s povprečnim številom zaposlenih 14.500 ljudi in prometom več kot 50 milijard rubljev na leto (po dan. tečaju dobra milijarda EUR – op.prev.). Največja rafinerija v Severni regiji Rusije je rafinerija "Slavneft – JANOS" d.d. Kapaciteta predelave ogljiko vodikove surovine znaša več kot 15 milijonov ton na leto, proizvodni program obsega več kot 100 izdelkov. Tehnološka posodobitev opreme je omogočila rafineriji " Slavneft - YANOS ", da je od 1. julija 2012 kot eden prvih v Rusiji začela proizvajati celoten asortiman dizelskega goriva in motornega bencina v skladu z okoljevarstvenim standardom Euro 5. Uspešno se razvija proizvodnja lakov in barv. Naložbe v novo opremo in obnovo proizvodnje "Ruske barve" d.d. so se v zadnjih petih letih podvojile. Produkcija tega podjetja je prisotna na mnogih glavnih montažnih trakovih avtomobilskih tovarn v Rusiji, (zavzema 25 % trga.) Skupaj s podjetjem " DuPont" je bilo ustanovljeno mešano podjetje DuPont – Ruske barve". "Ruski barve" d.d. spada med prvih 100 podjetij za proizvodnjo lakov in barv na svetu. Kemično industrijo v Jaroslavski regiji zastopajo takšna podjetja kot so: "Jaroslavl ogljik" d.d., proizvodna zadruga "Kemična tovarna Luč ", „NPK Jarli“ d.d., Jaroslavska farmacevtska tovarna" d.d. "Laki in barve" d.d. V mestu Gavrilov-Jam), "Tovarna informacijskih tehnologij LIT" (Pereslavl-Zalesskij) in drugi. Proizvajalci tornih proizvodov in avtomobilskih komponent - "Friteks" d.d. in „TIIR" d.d. uporabljajo brezazbestne inovativne tehnologije v skladu s pravili Evropske gospodarske komisije . V skladu z investicijskim programom "Kordiant" d.d. Se izvaja popolna modernizacija proizvodnje v "Jaroslavski tovatni za pnevmatike" d.d. ("JŠZ"), kjer se izdelujejo sodobne pnevmatike z jeklenim vložkom za osebne in tovorne avtomobile. Po končani rekonstrukciji bo kapaciteta tovarne JŠZ več kot 7,0 milijona pnevmatik na leto. S proizvodnjo gumijastih in plastičnih izdelkov v regiji se ukvarjajo takšna podjetja kot „Jaroslavl – Rezinotehnika" d.d., "Tovarna tehničnih gumarskih izdelkov" ( Jaroslavl ), „PoliEr" (Pereslavl-Zalesskij).idr.

Farmacevtska industrija in inovacijska medicina

V Jaroslavski pokrajini je ustanovljen grozd farmacevtske industrije in inovacijske medicine, ki učinkovito deluje in ima dobro razvito organizacijo. Grozd obstaja od leta 2009 in temelji na združenih kompetencah in izkušnjah pomembnejših proizvajalcev farmacevtskih proizvodov, proizvajalcev medicinske opreme, visokošolskih ustanov, znanstveno-raziskovalnih centrov, organizacij, ki razvijajo nova zdravila, in pristojnih uradnih organov. Razvoj Grozd? poteka v skladu s programom in sklepi Koordinacijskega sveta pri guvernerju Jaroslavske pokrajine. Grozd deluje v okviru realizacije veljavne Strategije razvoja farmacevtske industrije RF v obdobju do leta 2020» (Strategija Farma-2020). Grozd je edinstveni skupek organizacij, ki združuje naslednje kategorije sodelujočih:

- proizvajalci zdravil in razvojne organizacije;

- proizvajalci snovi in razvojne organizacije;

- izobraževalne ustanove, ki usposabljajo kader za farmacevtiko in medicino;

- infrastrukturni projekti in organizacije (tehnološki parki, Agencija za investicije in razvoj grozdov);

- znanstveno-raziskovalne ustanove na področju zdravstva in farmacije;

- instituti za komercializacijo regionalnega inovacijskega ekosistema (center za prenos tehnologij);

- lokalni uradni organi.

Aktivno delovanje Vlade Jaroslavske pokrajine na področju realizacije programa Farma-2020 so podlaga za pritegnitev strateških investitorjev v regijo in ustanovitve novih visokotehnoloških farmacevtskih obratov, ki proizvajajo zdravila v skladu z mednarodnim standardom GMP. V Jaroslavski pokrajini se trenutno izvaja osem večjih investicijskih projektov, namenjenih razvoju farmacevtske industrije, in sicer:

- Tovarna zdravil Takeda-Nycomed, Teva, R-Farm v Jaroslavlju in Farmoslavl (skupaj z ZAO «R-Farm» in CVT «HimRar») v Rostovu.

- Tovarna nano-cepiv in terapevtskih bioloških zdravil družbe NTfarma (ob podpori GK «Rosnanoteh») v mestu Pereslavl-Zaleski,

- Tovarna baktericidnih zdravil družbe Vitafarma v mestu Pereslavl-Zaleski.

- Regionalni Center za prenos tehnologij, razvoj zdravil in usposabljanje kadra za farmacevtsko industrijo na osnovi Jaroslavske državne pedagoške univerze Ušinski.

- Izgradnja Laboratorija za nadzorovanje kvalitete zdravil Roszdravnadzor

 

Namen grozd? je prispevati k povečanju konkurenčnosti gospodarstva regije zaradi rasti proizvodnje, regionalnega bruto proizvoda, deleža inovacijskih proizvodov članov grozd?, ter rasti obsega neposrednih ruskih in tujih investicij v gospodarstvo regije. Grozd farmacevtske industrije in inovacijske medicine Jaroslavske pokrajine ima trenutno dobro izdelan sistem sodelovanja njegovih članov na naslednjih področjih:

- znanost in izobraževanje (skupni izobraževalni projekti, pri katerih sodelujejo družbe Novartis, GlaxoSmithKline, Ranbaxy)

- proizvodnja (ukrepi za razvoj proizvodne kooperacije s tujimi partnerji, med drugim tudi na naslednjih področjih: ustanovitev skupne proizvodnje; organizacija dobav materialov in delov; outsourcing na področju proizvodnje; pridobitev možnih dobaviteljev in partnerjev)

- raziskave in razvoja (skupni raziskovalni projekti z družbami: Shott, Nycomed, R-Farm, Ranbaxy).

Razvoj Jaroslavskega farmacevtskega grozd? prispeva k okrepitvi znanstvenih in izobraževalnih zmogljivosti regije, širi se nov pristop k zdravstveni oskrbi prebivalstva in se posledično dviguje življenjski standard; regija bolj uspešno zagotovi pritok najboljših svetovnih medicinskih tehnologij.

Lahka industrija

Lahko industrijo v regiji zastopa okoli 20 velikih in srednjih podjetij in organizacij oziroma 5 odstotkov od skupnega števila velikih in srednjih industrijskih podjetij v regiji. V tem segmentu je zaposleno okoli 4 tisoč ljudi, kar predstavlja 1 odstotek skupnega števila zaposlenih na industrijskem področju . Najbolj razvita je tekstilna in oblačilna industrija, ki jo zastopajo tri tovarne za proizvodnjo tkanin in preje ("Jaroslavski kombinat za tehnične tkanine "Rdeč Perekop"d.d. , "Kord"d.d , "Zalesje" d.d. Njihova produkcija zavzema približno četrtino ruskem trgu tehničnih tkanin. Čipke in vezene tkanine proizvaja največja v Evropi tovarne za čipke "Novi svet" d.d. Železničarje že tradicionalno oblači tekstilni holding "Medpodročni center za organizacijo dela" d.o.o. , ki je sedmi po hitrosti razvoja v Rusiji . Usnjarsko podjetje „Krom“ je bilo večkrat priznano za najboljše podjetje v Rusiji. Najboljša obutev iz valjane klobučevine se izdeluje v Jaroslavski tovarni za valjano obutev, ki je druga tovarna v Rusiji po obsegu proizvodnje te obutve. V Jaroslavlski regiji deluje tudi Jaroslavska krznarska tovarna d.d,, ki izdeluje zimske plašče iz naravnega krzna in tovarna Severohod za obutev d.o.o.

Prehrambna in predelovalna industrija

Sem spadajo podjetja za predelavo žitaric, mesa, mleka , zelenjave in sicer: "Atrus"d.d. in " Porechska tovarna konzerv"( Rostov ), " RAMOZ"d.d. in "Rybinskhleboprodukt“ d.d. (Rybinsk) , "Rushleb" d.o.o. in "JARMOLPROD" (Jaroslavl) , "Jedinstvo" d.d. in ZAO "Dober kruh" d.d. ( Tutaev ), "Pereslavska pekarna« (Pereslavl). Podjetja, ki proizvajajo sire, se nahajajo v mestih Uglič in Danilov. V Rybinskem okrožju (naselje Oktoberski) več kot 30 let uspešno deluje "Jaroslavski brojler",d.d. ki je edino specializirano v Jaroslavski regiji podjetje s polnim ciklusom proizvodnje in predelave piščančjega mesa. Eden izmed največjih proizvajalcev piva v osrednji Rusiji je Jaroslavska podružnica koncerna" Baltika - Jaroslavl ". Več kot 100 let proizvaja visokokakovostne izdelke iz "Tovarna likerjev in vodke Jaroslavski ". Tobačne izdelke se proizvajajo v "Imperial Tobacco Jaroslavl" d.d. Daleč onstran meja Jaroslavske regije je znana "Ugliška tovarna mineralne vode".

Druga proizvodnja

V Jaroslavski regiji delujejo tudi podjetja, ki proizvajajo gradbene materiale: opeko, montažni armiran beton, termoizolacijski materiali , keramzit, betonska konfekcija, robniki, itd: "Sijan" d.o.o., JSC " Norska keramična tovarna" d.d. , "Nova tovarna ŽBK" „Železobeton" d.d., „Rostovska tovarna keramičnih izdelkov“ d.d., "KERAMZIT"d.o.o. S pridobivanjem gradbenih materialov ( naravni pesek, drobljen kamen, prod ) se ukvarjajo "Quartz " d.o.o. (Gavrilov-Jam), "Vita"d.o.o., "Herudpostavka" d.o.o. in "Silnicki kamnolom " (Rostovsko okrožje). V področje lesnoobdelovalnega in gozdarskega sektorja spadajo podjetja, ki proizvajajo les, pohištvo, papir in karton: "TEHNOFLEKS" d.o.o. , "Jaroslavski papir" d.o.o. , „Jaroslavski karton“ d.o.o. " Sokol-Jar " ( Yaroslavl ) , "Freedom" (Rybinsk) , "Ruski karton" d.o.o., (Perejaslavl-Zalesski) itd. Industrijski kompleks Jaroslavske regije temelji na trdnem znanstvenem in tehničnem potencialu uporabe, ki ima močne resurse in velike izkušnje na področju proizvodnje unikalne produkcije ter si prizadeva za oblikovanje konkurenčnih proizvodov na ravni najboljših svetovnih standardov. V ta namen je bil pripravljen Regionalni ciljni program modernizacije in inovativnega razvoja industrije v Jaroslavski regiji v obdobju 2011 - 2013, ki ga je regionalna vlada odobrila z odlokom št. 347-p dne od 10.05.2011

 

Katalog jaroslaveljskih podjetij